Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Arcydzieła literatury światowej [WH-FP-I-2-C-ArcLit] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Arcydzieła literatury światowej [WH-FP-I-2-C-ArcLit]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Burta
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: ćwiczeniowe, wykład konwersatoryjny

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są osiągane metodami wykładowymi, a weryfikowane w pracy semestralnej i pracach domowych.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności są osiągane w trakcie samodzielnej pracy studenta, a weryfikowane w trakcie dyskusji oraz pisemnych zadań.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są osiągane metodą wykładową i poddawane ocenianiu ciągłemu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest stałe przygotowanie do zajęć (lektura tekstów źródłowych i opracowań), aktywny udział (podwyższa ocenę końcową o pół stopnia) i obecność na zajęciach (oceniane ciągle; dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze), realizacja zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia (pisemne prace domowe), pozytywna ocena z pracy semestralnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)