Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redagowanie publikacji [WH-FW-M-RedPub] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Redagowanie publikacji [WH-FW-M-RedPub]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Partyka, Evangelina Skalińska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWtd3E5zaqKO5N2sSULSyyqL_cnAZGT4cFOfn70zrS1I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=23b0b55f-f0c6-40a1-8817-4adb564c1c59&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy zostaną osiągnięte metodą podawczą, a zweryfikowane podczas samodzielnej pracy Studentów nad redakcją tekstów.

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności zostaną osiągnięte z wykorzystaniem metod ćwiczeniowo-praktycznych, a zweryfikowane podczas oceny samodzielnej pracy Studenta.

Efekty uczenia się z zakresu kompetencji społecznych zostaną osiągnięte metodami eksponującymi i poddane ocenianiu ciągłemu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową złożą się:

70% - samodzielna redakcja wskazanego fragmentu publikacji.

20% - ocena z wystąpienia, prezentującego wybrane przykłady najlepiej przygotowanych do publikacji książek.

10% - aktywność podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)