Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do kulturoznawstwa [WH-KU-I-1-Wst.ku-W-Z] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do kulturoznawstwa [WH-KU-I-1-Wst.ku-W-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 88
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Marcin Jewdokimow
Literatura:

Wprowadzenie do kulturoznawstwa, A. Assmann, 2015

Kulturo-znawstwo - dyscyplina bez dyscypliny? (red. W. Burszta, M. Najuszkiewicz), 2010

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy osiągane są metodą wykładową, metodą dyskusji i studium przypadku, a weryfikowane przez egzamin końcowy.

Efekty uczenia się w obszarze umiejętności osiągane są metodą wykładową i metodą dyskusji, a weryfikowane przez ocenę ciągłą i egzamin końcowy.

Efekty uczenia się w obszarze kompetencji osiągane są metodą wykładową, metodą dyskusji i studium przypadku, a weryfikowane przez ocenę ciągłą i egzamin końcowy.

Metody dydaktyczne: wykład.

W zakresie wiedzy - egzamin.

W zakresie umiejętności - egzamin.

W zakresie kompetencji - egzamin.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak wykład problemowy a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak wykład konwersatoryjny a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak wykład konwersatoryjny a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu - 100%. Egzamin ustny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)