Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-2-SemLic] Semestr letni 2023/24
Seminarium licencjackie, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-2-SemLic]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 321
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Roberto Peressin
Literatura:

G. Patota, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Bologna 2007

G. Berruto, M. Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo, Torino 2017

S. Luraghi, Introduzione alla linguistica storica, Roma 2006

R. Lazzeroni (a c. di), Linguistica storica, Roma 2018

L. Serianni, Leggere, scrivere, argomentare, Bari 2015

Ponadto inne mniej dostępne materiały będą podawane w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

Seminarium grupy 4 przeznaczone jest dla Studentów II roku filologii włoskiej, którzy rozpoczynają pracę nad dysertacją licencjacką w zakresie językoznawstwa. Celem przedmiotu jest dostarczyć Studentom odpowiednie narzędzia i umiejętności, aby móc wybrać uzasadniony temat naukowy do opracowania, również za pomocą dyskusji z promotorem i innymi uczestnikami:

1. językoznawstwo diachroniczne: definicja przedmiotu

2. zasady transkrypcji fonetycznej

3. jak ewoluuje język: opis aspektów fonetycznych

4. jak ewoluuje język: opis aspektów morfologicznych

5. jak ewoluuje język: opis aspektów składniowych i leksykalnych

6. analiza i selekcja informacji bibliograficznych

7. analiza i selekcja informacji leksykograficznych

8. sformułowanie problemów badawczych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Absolwent zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach [FW1_W02] językoznawczych.

Absolwent zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi [FW1_W06], zna pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach jego analizy i interpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologicznych [FW1_W09]; Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) [FW1_U02], potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową [FW1_U03], wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych [FW1_U04], jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu [FW1_K02].

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w II semestrze II roku studiów licencjackich odbywa się poprzez spełnienie następujących wymogów:

- aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności)

- bieżące przygotowanie do zajęć i lektura zdanych tekstów

- pozytywny wynik testów (od 2 do 4) i zaliczenia prezentacji w języku włoskim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)