Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna [WH-MU-I-1-TradAnt] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Tradycja antyczna [WH-MU-I-1-TradAnt]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-15 13:15 : 14:45 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-06-12 13:15 : 14:45 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jan Kurowicki
Literatura:

Mare nostrum P. Wietrzykowski https://mare-nostrum.wietrzykowski.net/

B. Gaj. F. Maternus, Jak nieświadomi błądzą w wierze , Warszawa 2014

B. Gaj, Czy choreia jest kobietą? i inne artykuły z zakresu kultury antycznej

Zakres tematów:

jak w opisie głównym

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Stosowane metody dydaktyczne są adekwatne do zakładanych efektów uczenia oraz do ćwiczeniowego typu zajęć.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy nt. tradycji antycznej są osiągane metodą wykładu problematycznego oraz prezentacji, także terenowej, a weryfikowane w formie ustnej i pisemnej

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodą analizy wybranych tekstów kultury z asystą wykładowcy i weryfikowane przez ocenę tychże.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane metodami dyskusji i projektu (prezentacja), a weryfikowane przez ocenę udziału studenta w tychże.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach 10 %

Przygotowanie prezentacji 30%

Test końcowy - 30 %

Udział w projekcie "Doświadczyć chorei" 30%

Przyjęte oceny:

bdb - doskonałe wywiązanie się z zadań

db - dobra,

dost - podstawowe, lecz wystarczające.

Uwagi:

Zajęcia mogą odbywać się online lub w ramach wyjść terenowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)