Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody molekularne w ekologii i ochronie przyrody [WF-OB-MOL] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody molekularne w ekologii i ochronie przyrody [WF-OB-MOL]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-14 13:15 : 14:45 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Monika Bukacińska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=40088
Literatura:

1. J. R. Freeland 2008. Ekologia molekularna. PWN, Warszawa

2. M. Pilot, R. Rutkowski, A. Malewska, T. Malewski 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

3. P. C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher 2006. Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, Warszawa

4. P. C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White 2007. Krótkie wykłady. Biologia molekularna. PWN, Warszawa

5. J. C. Avise 2004. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

6. D. J. Futuyma 2005. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

T. Beebee, G. Rowe 2004. An Introduction to Molecular Ecology. Oxford University Press

Artykuły w języku angielskim z zakresu ekologii molekularnej (zastosowanie metod w ekologii i ochronie przyrody) – podane przez wykładowcę w trakcie wykładu

Artykuły przeglądowe w języku polskim (np. Kosmos, Wiadomości Ekologiczne)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Czym zajmuje się ekologia molekularna. Podstawowe pojęcia z zakresu genetyki i ekologii molekularnej.

2. Źródła DNA i metody pobierania prób, izolacja DNA

3. Techniki molekularne i markery molekularne stosowane w ekologii i ochronie przyrody

4 – 6. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ekologii populacyjnej (pokrewieństwo genetyczne między osobnikami, struktura genetyczna populacji i przepływ genów)

7 – 9. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ekologii behawioralnej (systemy rozrodcze, zmienność proporcji płci, badanie migracji)

10 – 14. Przykładowe zastosowania technik molekularnych w ochronie przyrody (wielkość populacji, zmienność genetyczna, inbred, maksymalizowanie zmienności genetycznej, banki różnorodności genetycznej, filogeografia).

15. Podsumowanie zajęć. Test końcowy z prezentowanych zagadnień (termin zerowy)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, sposobu prowadzenia zajęć oraz wymagań i oczekiwań nt. pracy na zajęciach i indywidualnego przygotowywania się do testu sprawdzającego.

EK1-2 Wykład - Wyjaśnianie i omówienie pojęć i zagadnień związanych z tematyką wykładów

EK1-2, EK4-5, EK 7 Prezentacja multimedialna – prezentacja w programie PowerPoint zagadnień poruszanych na wykładzie oraz przykładów zastosowania metod molekularnych (zaczerpniętych z publikacji naukowych)

EK1-2, EK5, EK 7 Analiza treści materiału – omówienie treści przedstawianego w czasie wykładu artykułu w celu wyjaśnienia niezrozumiałych terminów

EK1-2, EK5, EK 7 Indywidualna lektura tekstów naukowych - indywidualna lektura materiałów naukowych (książka, czasopismo, Internet) niezbędnych do przygotowania się do testu sprawdzającego

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy

Test końcowy – weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się przez ocenę z testu pisemnego

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna –prezentacje przygotowywane przez studentów, ćwiczenia laboratoryjne

Weryfikacja – ocena prezentacji , ocena wykonywanych zadań

Efekt kompetencji – prezentacje studenckie i ich dyskusje oraz ćwiczenia laboratoryjne

Weryfikacja – ocena wykonywanych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa

Wykład:

Ocena z prezentacji artykułu związanego z tematem (sposób prezentacji, umiejętność wyszukania odpowiedniego materiału do prezentacji) – 50% oceny końcowej

Ocena z testu końcowego – 50% oceny końcowej

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń, wygłoszenie i zaliczenie prezentacji artykułu oraz obecność na przynajmniej połowie wykładów.

Obecność na wykładzie będzie sprawdzana.

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)