Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonologia i wymowa języka włoskiego [WH-KON-FonWymJęzWł] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Fonologia i wymowa języka włoskiego [WH-KON-FonWymJęzWł]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-23 11:30 : 13:00 sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-06-06 11:30 : 13:00 sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-06-13 11:30 : 13:00 sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Olga Broniś
Literatura:

-

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody: praca frontalna, w grupach, dyskusje, praca indywidualna

Weryfikacja: przygotowanie prezentacji powerpoint na wybrany temat (w porozumieniu z wykładowcą)

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy zajęć muszą przygotować prezentację powerpoint, która będzie stanowić bazę do omówienia wskazanego przez wykładowcę zagadnienia.

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student bardzo dobrze zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną przedmiotu badań językoznawczych (FW1_W01). Potrafi bezproblemowo formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonując wyboru stosownych metod. Posiada umiejętność bardzo trafnego uzasadnienia doboru problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową z zakresu fonetyki i fonologii (FW1_U03). Ponadto, student potrafi doskonale analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne

przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku filologii i innych dyscyplin humanistycznych (FW1_U07).

Na ocenę dobrą (4) Student dobrze zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną przedmiotu badań językoznawczych (FW1_W01). Potrafi sprawnie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonując wyboru stosownych metod. Posiada umiejętność trafnego uzasadnienia doboru problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową z zakresu fonetyki i fonologii (FW1_U03). Ponadto, student potrafi analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku filologii i innych dyscyplin humanistycznych (FW1_U07).

Na ocenę dostateczną (3) Student dostatecznie dobrze zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną przedmiotu badań językoznawczych (FW1_W01). Potrafi dość sprawnie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonując wyboru stosownych metod. Posiada umiejętność stosunkowo trafnego uzasadnienia doboru problemu i metod badawczych, okazjonalnie posługując się przy tym poprawną terminologią naukową z zakresu fonetyki i fonologii (FW1_U03). Ponadto, student potrafi analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku filologii i innych dyscyplin humanistycznych (FW1_U07).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)