Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Doktoranci (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Doktoranci
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L
WS-R-PO-FBOwSO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza kategorii "Faith-based Organisations" z punktu widzenia ich miejsca i roli w społeczeństwie obywatelskim. Przedmiotem analiz są podmioty motywowane religijnie i funkcjonujące w różnorodnych formach organizacyjnych oraz w różnym stopniu zależne od oficjalnych struktur Kościołów i innych związków wyznaniowych.

Strona przedmiotu
WS-SO-GTM-PaT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the lecture is to introduce students to the best-developed strategy of qualitative research - the methodology of grounded theory.

Each of the four approaches to strategy will be described: Glaser and Stauss, Straus and Corbin, Cathy Charmaz' constructionist approach and Adele Clarke's grounded theorizing.

Strona przedmiotu
WSE-R-SO-PSWC brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma orientować we współczesnych problemach człowieka z samym sobą i w relacjach z innymi ludźmi. Student pozna wybrane fragmenty wiedzy psychologicznej, zwłaszcza z psychologii rozwojowej, społecznej i klinicznej oraz socjologii (szczególnie socjologii zdrowia psychicznego, socjologii kryzysu cywilizacyjnego i ładu społecznego). Student zrozumie głębiej siebie samego oraz otaczajace go społeczeństwo i kulturę, jako wielość zmian cywilizacyjnych, a także zapozna się z ich skutkami. Oczywiście, jedynie w zakresie procesów objętych wykładem. Tłem będą wybrane fragmenty filozofii człowieka. Przedmiot wprowadza do studiowania nauk o społeczeństwie, kulturze i nauk o człowieku, ale także, w wybranych zagadnieniach rozszerza horyzont studiowania wspomnianych tu nauk. Poprzez swoją orientację na zagadnienie człowieka w społeczeństwie i kulturze ma on zdecydowaną socjologiczną dominantę.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-SZS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest podstawowym informacjom dotyczącym sztucznych sieci neuronowych. Studenci zapoznają się rodzajami sieci, sposobem uczenia się sieci oraz sposobem dokonywanych przez nie predykcji.

Podczas kursu poruszana jest problematyka trafności sieci i porównanie jej rozwiązania z innymi modelami predykcyjnymi. Wykonując ćwiczenia studenci uczą się dokonywania analiz przy pomocy różnego rodzaju sztucznych sieci neuronowych.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-STAS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie doktorantom metody posługiwania się algorytmami Text Mining oraz techniką przeczesywania sieci tzw. Web Crawling. Podczas ćwiczeń doktoranci zapoznają się nie tylko z praktycznymi ujęciami wykorzystania tych metod analizy danych (Text Mining) i pozyskiwania danych (Web Crawling) ale także poznają technika łączenia ich z innymi algorytmami.

Strona przedmiotu
WF-R-FI-STEM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium przedmiotowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

seminarium ma na celu wspólna pracę nad historycznymi i współczesnymi interpretacjami emocji w obszarach; etycznych, estetycznych, społecznych i politycznych. Zagadnienie emocji, podniesione dzisiaj w neuronaukach, jest jednym z najważniejszych i najbardziej intrygujących zagadnień współczesnej filozofii, nauki i estetyki. Z drugiej strony polityczne i kulturowe ( medialne) zarządzanie emocji odgrywa zasadnicza rolę w funkcjonowaniu i przemianach społeczeństw. Emocje determinują twórczy, subiektywny status jednostek ( Nietzsche), ale też wypływają na masowość przeżyć i działań. Czym zatem są emocje, gdzie należy szukać ich źródeł, jaka mają nature i jakie pełnią funkcje? Czy można bliżej określić i wskazać na konkretne przyczyny i powiązania, dzięki którym emocje mają pozytywny wpływ na człowieka, jego wybory i działania i kiedy emocje prowadzą do agresji, przemocy, nienawiści itd.?

Strona przedmiotu
WF-R-FI-STFW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium przedmiotowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMBM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

System poznawczy człowieka i zwierząt nieustannie musi radzić sobie z niepewnością zawartą w złożonych i zmiennych danych napływających ze środowiska. Wydaje się, że nasze poznanie radzi sobie z tym zadaniem nadspodziewanie dobrze. W ostatnich dwóch dekadach, psychologia poznawcza próbuje odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób, dzięki jakim strategiom ta skuteczność jest osiągana. Modele probabilistyczne, zwane bayesowskimi, opisują takie procesy jak percepcja, przetwarzanie języka czy rozumowanie w kategoriach procesów wnioskowania probabilistycznego.

Celem wykładu będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami tego nowego podejścia w psychologii poznawczej.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMCP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-FI-WMFKG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-FI-WMNFT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny z udziałem zaproszonych specjalistów, mający na celu zaprezentowanie głównych zagadnień filozofii Tomasza z Akwinu w rożnych ich interpretacjach.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMKS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą kompetencji interpersonalnych i kontaktów międzyosobowych. Umiejętność optymalnego funkcjonowania w relacjach społecznych stanowi podstawę ich pozytywnych doświadczeń i warunkuje odniesienie sukcesu. Kompetencje interpersonalne pozwalają nawiązywać znajomości, przyjaźnie. Wielu studentów czas studiowania, a zwłaszcza początkowe jego miesiące, określa jako okres zmagania się z wieloma trudnościami, które nie wynikają z braku posiadanych zdolności intelektualnych, ale związane są z niepewnością i obawami dotyczącymi nowej sytuacji oraz brakiem radzenia sobie w relacjach interpersonalnych zarówno z rówieśnikami, jak również nauczycielami akademickimi. Problemy doświadczane przez studentów mają swoje źródło w braku umiejętności społecznego funkcjonowania, a zwłaszcza budowania relacji interpersonalnych i rozumienia siebie oraz innych. W relacjach międzyosobowych wielu studentów poszukuje zrozumienia, wsparcia, pomocy, motywacji do działania, akceptacji.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WKS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienie kompetencji interpersonalnych i kontaktów międzyosobowych. Umiejętność optymalnego funkcjonowania w

relacjach społecznych stanowi podstawę ich pozytywnych doświadczeń i warunkuje odniesienie sukcesu. Kompetencje

interpersonalne pozwalają nawiązywać znajomości, przyjaźnie. Wielu studentów czas studiowania, a zwłaszcza początkowe

jego miesiące, określa jako okres zmagania się z wieloma trudnościami, które nie wynikają z braku posiadanych zdolności

intelektualnych, ale związane są z niepewnością i obawami dotyczącymi nowej sytuacji oraz brakiem radzenia sobie w

relacjach interpersonalnych zarówno z rówieśnikami, jak również nauczycielami akademickimi. Problemy doświadczane

przez studentów mają swoje źródło w braku umiejętności społecznego funkcjonowania, a zwłaszcza budowania relacji

interpersonalnych i rozumienia siebie oraz innych. W relacjach międzyosobowych wielu studentów poszukuje zrozumienia,

wsparcia, pomocy, motywacji do działania, akceptacji.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMKTN brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone doskonaleniu warsztatu pisarskiego doktorantów psychologii. Zostanie na nich omówiona na przykładach struktura różnego rodzaju tekstów naukowych z zakresu psychologii (zarówno empirycznych jak i teoretycznych).

Strona przedmiotu
WF-R-FI-WMKJW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najnowszą historią filozofii języka.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMMT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs traktuje o transgranicznych problemach psychologii w perspektywie antropologii wiedzy w triadzie historia-teoria-kultura.

- Wprowadza w perspektywę antropologii wiedzy psychologicznej.

- Prezentuje historię myśli psychologicznej w ujęciu metodologicznym tzw. nowej historii psychologii.

- Omawia teoretyczne podstawy psychologii jako nauki oraz jej filozoficzny i historyczno-kulturowy kontekst.

- Przedstawia alternatywne wobec głównego nurtu koncepcje psychologiczne oraz obrazy człowieka w psychologii.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMMP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs metapsychologii na poziomie zaawansowanym rozwijający teoretyczną wiedze nabytą podczas kursu "Metapsychologia - theoria". Przedmiot porusza aspekt aplikacyjny metapsychologii - metapsychologia stosowana w analizie teoretycznej i praktyce badawczej.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMNPH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-PS-SNBN brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W pierwszej części wykładu zostanie przedstawiony przegląd literatury badań dotyczący neuronalnych korelatów strukturalnych i funkcjonalnych mózgu w różnym kontekście klinicznym.

Poznamy strukturę i funkcję mózgu w normie jak i w szeroko prezentowanych grupach klinicznych w ramach bloków tematycznych tj. 'głodny mózg', "społeczny mózg"; 'zraniony mózg", 'depresyjny mózg', 'uzależniony mózg", "starzejący się mózg' itd.

W drugiej części wykładu podjęta zostanie tematyka kompleksowych oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na redukcję objawów oraz poprawę funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego (m.in. rehabilitacja żywieniowa, psychoterapia, farmakoterapia, treningi społecznego poznania i neuropoznania oraz program zaburzonego obrazu ciała).

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WPP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienie relacji przyjacielskiej rozumianej, jako szczególny rodzaj kontaktów międzyosobowych. Umiejętność optymalnego funkcjonowania w relacjach przyjacielskich jest podstawą pozytywnych doświadczeń i w dużej mierze przyczynia się do uzyskiwania satysfakcji z życia, pomaga także odnosić sukcesy na polu aktywności zawodowej. Kompetencje interpersonalne pozwalają nawiązywać dobre znajomości a także budować przyjaźnie.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone przeglądowi strategii publikacyjnych w psychologii. Omówione zostaną podstawowe zasady procesu publikacyjnego w różnych modelach recenzyjnych; zarys historyczny, aktualny stan i perspektywy zmian systemu publikacyjnego. Ponadto, na zajęciach uczestnicy będą analizować teksty, recenzje, odpowiedzi dla recenzentów oraz poprawione artykuły, które zostały zaakceptowane oraz odrzucone.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMSECN brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-FI-WMTR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-PS-WWS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest podstawowym informacjom dotyczącym sztucznych sieci neuronowych. Studenci zapoznają się rodzajami sieci, sposobem uczenia się sieci oraz sposobem dokonywanych przez nie predykcji.

Podczas kursu poruszana jest problematyka trafności sieci i porównanie jej rozwiązania z innymi modelami predykcyjnymi.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMMTP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaawansowany kurs "Wstęp do metapsychologii - teoria i praktyka" traktuje o transgranicznych problemach psychologii w perspektywie antropologii wiedzy w triadzie historia-teoria-kultura.

- Wprowadza w perspektywę antropologii wiedzy psychologicznej.

- Prezentuje historię myśli psychologicznej w ujęciu metodologicznym tzw. nowej historii psychologii.

- Omawia teoretyczne podstawy psychologii jako nauki oraz jej filozoficzny i historyczno-kulturowy kontekst.

- Przedstawia alternatywne wobec głównego nurtu koncepcje psychologiczne oraz obrazy człowieka w psychologii.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMAD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie działania algorytmów przeprowadzających analizę skupień, łączenia tej metody z układami równań strukturalnych a także wykorzystania jej do wykreślania profili osób badanych i testowania dopasowania krzywych empirycznych do krzywych modelowych.

Strona przedmiotu
WS-SO-WDSI brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Nauczenie studentów socjologicznego spojrzenia na ludzkie zachowanie oraz rozumienia działań podejmowanych wobec innych w przestrzeni społecznej; poznanie języka specyficznego dla tej dyscypliny; rozbudzenie socjologicznej wyobraźni.

Strona przedmiotu
WS-R-SO-RPwWS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma pomóc doktorantowi zorientować się w sytuacji kryzysu paradygmatycznego w socjologii i naukach pokrewnych. Ma być wsparciem w budowaniu samoświadomości badewczej słuchaczy. Ma wspomóc doktoranta w pisaniu tzw. rozdziału teoretycznego w dysertacji, czyli przygotować do świadomego zaprojektowania "warstwy wyjaśniającej pracy" i służyć do samodzielnej orientacji w nowych prądach we współczesnej metodologii, ze szczególnym uwzględnieniem realizmu krytycznego. W ramach przedmiotu przewiduje się możliwość indywidualnej konsultacji z prof. Archer i - w razie ochoty - przygotowania referatu na doroczną konferencje miedzynarodowa poświęcona realizmowi krytycznemu, w Polsce (UKSW) lub zagranisą (Annual Conference of International Associate of Critical Realism)

Strona przedmiotu
WSE-R-SO-RPwWS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma pomóc doktorantowi zorientować się w sytuacji kryzysu paradygmatycznego w socjologii i naukach pokrewnych. Ma być wsparciem w budowaniu samoświadomości badewczej słuchaczy. Ma wspomóc doktoranta w pisaniu tzw. rozdziału teoretycznego w dysertacji, czyli przygotować do świadomego zaprojektowania "warstwy wyjaśniającej pracy" i służyć do samodzielnej orientacji w nowych prądach we współczesnej metodologii, ze szczególnym uwzględnieniem realizmu krytycznego. W ramach przedmiotu przewiduje się możliwość indywidualnej konsultacji z prof. Archer i - w razie ochoty - przygotowania referatu na doroczną konferencje miedzynarodowa poświęcona realizmowi krytycznemu, w Polsce (UKSW) lub zagranisą (Annual Conference of International Associate of Critical Realism)

Strona przedmiotu
WF-R-FI-KONEBN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Etyka badań naukowych podejmuje trzy istotne zagadnienia; dla samych badaczy, dla nauki, którą się zajmują oraz dla otoczenia. Główne kierunki rozważań dotyczą zasad rzetelności i uczciwości naukowych, czyli tzw. standardów dobrej, naukowej praktyki a także zasad i warunków dopuszczalności prowadzenia badań naukowych ( zwłaszcza tego rodzaju uregulowań wymagają nowe technologie) na ludziach i zwierzętach. Chodzi zatem o etykę normatywną w obszarze nauki, obejmującą zasady, reguły dobrej praktyki ( good research) kompetentnej i odpowiedzialnej.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)