Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady monograficzne pozakierunkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne pozakierunkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L
WF-R-PS-WMBM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

System poznawczy człowieka i zwierząt nieustannie musi radzić sobie z niepewnością zawartą w złożonych i zmiennych danych napływających ze środowiska. Wydaje się, że nasze poznanie radzi sobie z tym zadaniem nadspodziewanie dobrze. W ostatnich dwóch dekadach, psychologia poznawcza próbuje odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób, dzięki jakim strategiom ta skuteczność jest osiągana. Modele probabilistyczne, zwane bayesowskimi, opisują takie procesy jak percepcja, przetwarzanie języka czy rozumowanie w kategoriach procesów wnioskowania probabilistycznego.

Celem wykładu będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami tego nowego podejścia w psychologii poznawczej.

Strona przedmiotu
WF-R-FI-WMFKG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMKS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą kompetencji interpersonalnych i kontaktów międzyosobowych. Umiejętność optymalnego funkcjonowania w relacjach społecznych stanowi podstawę ich pozytywnych doświadczeń i warunkuje odniesienie sukcesu. Kompetencje interpersonalne pozwalają nawiązywać znajomości, przyjaźnie. Wielu studentów czas studiowania, a zwłaszcza początkowe jego miesiące, określa jako okres zmagania się z wieloma trudnościami, które nie wynikają z braku posiadanych zdolności intelektualnych, ale związane są z niepewnością i obawami dotyczącymi nowej sytuacji oraz brakiem radzenia sobie w relacjach interpersonalnych zarówno z rówieśnikami, jak również nauczycielami akademickimi. Problemy doświadczane przez studentów mają swoje źródło w braku umiejętności społecznego funkcjonowania, a zwłaszcza budowania relacji interpersonalnych i rozumienia siebie oraz innych. W relacjach międzyosobowych wielu studentów poszukuje zrozumienia, wsparcia, pomocy, motywacji do działania, akceptacji.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WKS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienie kompetencji interpersonalnych i kontaktów międzyosobowych. Umiejętność optymalnego funkcjonowania w

relacjach społecznych stanowi podstawę ich pozytywnych doświadczeń i warunkuje odniesienie sukcesu. Kompetencje

interpersonalne pozwalają nawiązywać znajomości, przyjaźnie. Wielu studentów czas studiowania, a zwłaszcza początkowe

jego miesiące, określa jako okres zmagania się z wieloma trudnościami, które nie wynikają z braku posiadanych zdolności

intelektualnych, ale związane są z niepewnością i obawami dotyczącymi nowej sytuacji oraz brakiem radzenia sobie w

relacjach interpersonalnych zarówno z rówieśnikami, jak również nauczycielami akademickimi. Problemy doświadczane

przez studentów mają swoje źródło w braku umiejętności społecznego funkcjonowania, a zwłaszcza budowania relacji

interpersonalnych i rozumienia siebie oraz innych. W relacjach międzyosobowych wielu studentów poszukuje zrozumienia,

wsparcia, pomocy, motywacji do działania, akceptacji.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMKTN brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone doskonaleniu warsztatu pisarskiego doktorantów psychologii. Zostanie na nich omówiona na przykładach struktura różnego rodzaju tekstów naukowych z zakresu psychologii (zarówno empirycznych jak i teoretycznych).

Strona przedmiotu
WF-R-FI-WMKJW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najnowszą historią filozofii języka.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMNPH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-R-PS-WPP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienie relacji przyjacielskiej rozumianej, jako szczególny rodzaj kontaktów międzyosobowych. Umiejętność optymalnego funkcjonowania w relacjach przyjacielskich jest podstawą pozytywnych doświadczeń i w dużej mierze przyczynia się do uzyskiwania satysfakcji z życia, pomaga także odnosić sukcesy na polu aktywności zawodowej. Kompetencje interpersonalne pozwalają nawiązywać dobre znajomości a także budować przyjaźnie.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone przeglądowi strategii publikacyjnych w psychologii. Omówione zostaną podstawowe zasady procesu publikacyjnego w różnych modelach recenzyjnych; zarys historyczny, aktualny stan i perspektywy zmian systemu publikacyjnego. Ponadto, na zajęciach uczestnicy będą analizować teksty, recenzje, odpowiedzi dla recenzentów oraz poprawione artykuły, które zostały zaakceptowane oraz odrzucone.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMMTP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaawansowany kurs "Wstęp do metapsychologii - teoria i praktyka" traktuje o transgranicznych problemach psychologii w perspektywie antropologii wiedzy w triadzie historia-teoria-kultura.

- Wprowadza w perspektywę antropologii wiedzy psychologicznej.

- Prezentuje historię myśli psychologicznej w ujęciu metodologicznym tzw. nowej historii psychologii.

- Omawia teoretyczne podstawy psychologii jako nauki oraz jej filozoficzny i historyczno-kulturowy kontekst.

- Przedstawia alternatywne wobec głównego nurtu koncepcje psychologiczne oraz obrazy człowieka w psychologii.

Strona przedmiotu
WF-R-PS-WMAD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie działania algorytmów przeprowadzających analizę skupień, łączenia tej metody z układami równań strukturalnych a także wykorzystania jej do wykreślania profili osób badanych i testowania dopasowania krzywych empirycznych do krzywych modelowych.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)