Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2023/24_L
WF-PS-N-HM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium koncentruje się wokół tzw. historii mówionej (oral history) widzianej z perspektywy psychologicznej wraz z szerokim kontekstem, uwzględniającym m.in. antropologię kulturową i socjologię. Historia mówiona rozumiana jest tu jako interdyscyplinarna metoda badawcza, polegająca na zbieraniu, archiwizacji i analizie relacji słownych dotyczących zarówno wydarzeń historycznych, jak i osobistych doświadczeń ludzi. Część teoretyczna zajęć poświęcona jest takim zagadnieniom jak pamięć autobiograficzna i kulturowa, narracja, trauma oraz filozoficzne założenia oral history. Omawiana jest także rola i znaczenie słowa mówionego w kulturach tradycyjnych. Część praktyczna obejmuje poznanie metod zbierania, transkrypcji i analizy wywiadów autobiograficznych oraz samodzielne przeprowadzenie oraz opracowanie rozmowy ze świadkiem wydarzeń historycznych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KMSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwaga - zajęcia zaczynają się w marcu!

Reklamy społeczne mają zmieniać postawy, które są silne i odporne na wpływ. Osiągnięcie tego celu nie sprowadza się tylko do wymyślenia zręcznego hasła. Jest to długofalowy proces, który będziemy odtwarzać podczas zajęć. Pierwszym jego etapem jest zaplanowanie strategii działań (blok 1 - wprowadzenie do marketingu społecznego). Istotnym elementem tego planu jest zrozumienie uwarunkowań skuteczności zmiany postawy. Zaletą tej wiedzy jest wybór skutecznej techniki perswazji (blok 2 - przegląd badań dotyczących zmian postaw). Dopiero po starannym dobraniu argumentów perswazyjnych będą tworzone komunikaty, m.in. reklamy (blok 3 - warsztat, który kończy zajęcia).

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KPWT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium służy zapoznaniu i pogłębieniu tych tematów teologicznych, które mogą być inspirowane współczesną wiedzą psychologiczną. Podczas zajęć będzie miało miejsce:

1. Wprowadzenie - wykład z prezentacją w Power Point

2. Studenci będą przygotowywać w postaci prezentacji materiał, który będzie podstawą dyskusji i penetracji problemu z perspektywy psychologicznej i teologicznej

3. Studenci przygotują esej na wybrany i zatwierdzony przez prowadzącego temat.

3. Podsumowanie

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KKT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują przegląd klasycznych, jak i również najnowszych ujęć teoretycznych skoncentrowanych wokół temperamentu człowieka, a także prezentację kwestionariuszy służących do pomiaru cech temperamentu postulowanych w omawianych teoriach i modelach. Będą one jednak poświęcone szczególnie rozważaniom z zakresu struktury temperamentu rozpatrywanej w świetle zaprezentowanych analiz teoretycznych prowadzonych na tym polu oraz w odniesieniu do najnowszych badań empirycznych. Najważniejszym celem zajęć będzie zaś prowadzona w tym obszarze wspólna refleksja oraz dyskusja odnośnie najbardziej fundamentalnych metawymiarów temperamentu.

• Zajęcia przeznaczone są dla Studentów III, IV i V roku studiów z psychologii.

• Planowo zajęcia będą odbywać się stacjonarnie.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KMPW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami psychologicznymi wykorzystywanymi podczas działań rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.

Przedstawione zostaną wybrane terapie i metody adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KOSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy na temat praktycznych aspektów pracy biegłego sądowego z zakresu psychiatrii i psychologii. Zapoznanie się ze szczególnie trudnymi i kontrowersyjnymi sytuacjami klinicznymi. Przedstawianie problemów, z którymi można spotkać się w czasie pracy w placówkach medycznych wyspecjalizowanych w psychiatrii sądowej. Omówienie podstawowych zasad etycznych w pracy biegłego.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-ZZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Wielopłaszczyznowa analiza sytuacji zabójstwa. Uzyskanie wiedzy na temat praktycznych aspektów pracy biegłego sądowego z zakresu psychiatrii i psychologii w sprawach dotyczących zabójstw. Przedstawianie problemów, z którymi można spotkać się w czasie pracy w placówkach medycznych i penitencjarnych, w których przebywają sprawcy zabójstw. Omówienie podstawowych zasad etycznych w pracy biegłego.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-WMB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 2 godzin
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodą biofeedback, w tym neurofeedback. Podczas warsztatów studenci nauczą się obsługi aparatury do biofeedback w podstawowym zakresie

Strona przedmiotu
WF-PS-N-WPSR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-KZP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwaga - zajęcia rozpoczynają się 7 marca!

Zachowania polityczne dotyczą jednostek, grup (np.związkowcy), a także„instytucji”(np.partie) w różnych procesach politycznych.

Zrozumieniu tych zachowań służy badanie m.in. ludzkich wartości, postaw, ideologii, kultury. To nie tylko zachowania wyborcze, nie tylko legitymizowane formy politycznego uczestnictwa (referenda), wpływu (polityka protestu), ale i te nielegitymizowane (terroryzm). To także badanie uwarunkowań zachowań na poziomie jednostki, jak i systemu politycznego (ordynacji, system prezydencki vs parlamentarny).

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)