Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22 2022/23
WF-ZPS-PN1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zostaną zapoznani z podstawami diagnostyki neuropsychologicznej oraz nowoczesnymi metodami badań funkcji poznawczych i rehabilitacji neuropsychologicznej.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-NZ1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem poznawczym ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką niepełnosprawności. Celem wychowawczym jest zwrócenie uwagi i uwrażliwienie na psychologiczne i społeczne problemy osób z niepełnosprawnością.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-TR1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest nabywanie i rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami terapeutycznymi

z różnych podejść teoretycznych oraz rozumienie procesu psychoterapeutycznego.

Wymagania wstępne:Podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości i psychologii klinicznej

Strona przedmiotu
WF-ZPS-PN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzisiejsza diagnoza neuropsychologiczna służy nie tylko dokładnemu opisowi stanu klinicznego pacjenta, pomaga ocenić proces zdrowienia, ale przede wszystkim ma na celu opracowanie najskuteczniejszych metod rehabilitacji. Działania te wymagają poznania współczesnego stanu wiedzy na temat organizacji funkcji psychicznych w mózgu człowieka, deficytów powstałych na skutek jego uszkodzenia oraz mechanizmów plastyczności mózgowej. Podczas wykładów omówione zostaną wybrane zaburzenia i choroby mózgu oraz ich neuropsychologiczne konsekwencje. Studenci zapoznają się także ze współczesnymi metodami obrazowania funkcji i struktury mózgu.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-PU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami sytuacji stresowych i ich wpływem na funkcjonowanie: społeczne, zdrowotne, etc.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-KR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kryzys pojawia się w sytuacji gdy zostanie przekroczona osobista zdolność do radzenia sobie. Kryzysy mogą być wywołane przez wiele różnych sytuacji, w tym : trudnych sytuacji życiowych, doświadczeń zagrożenia życia, napaści seksualnych, przewlekłej choroby, zaburzeń psychicznych, przestępstw, straty,bezdomność , drastycznej zmiany sytuacji życiowej.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-MR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: średni

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest ukazanie roli małżeństwa i rodziny w życiu człowieka; podstawowych czynników warunkujących wysoką jakość związku małżeńskiego, ukazanie seksualności jako integralnej wartości związanej ze strukturą osobowości człowieka, a także analiza wpływu środowiska rodzinnego na dalsze życie człowieka oraz podstawowych funkcji rodziny. Ważne jest także, aby student nabył wiedzy niezbędnej w pracy w poradnictwie, w pracy z młodymi osobami, z małżeństwami, z rodzinami. Kompetencje - nabycie umiejętności potrzebnych w pracy w poradni, szczególnie ważnych w pogłębianiu komunikacji interpersonalnej i w rozwiązywaniu konfliktów.

Wymagania wstępne: Oczekuje się, że student posiadał wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej

Strona przedmiotu
WF-ZPS-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest: poznanie problematyki przestępczości; poznanie przyczyn, rodzajów i przejawów niedostosowania społecznego; poznanie psychologicznych mechanizmów zachodzących w procesie sądowym; poznanie mechanizmów psychologicznych uruchamiających się w izolacji więziennej w kontekście resocjalizacyjnym. Celem praktycznym przedmiotu jest zachęta do pracy terapeutycznej wśród więźniów i byłych więźniów oraz w ogóle wśród niedostosowanych społecznie.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-PP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zmianami jakie zachodzą w sposobie zażywania i nadużywania środków psychoaktywnych pod wpływem opinii społecznej, oraz jak ICD 10 i Światowa Organizacja Zdrowia obecnie definiuje uzależnienie.

Podstawowe zadania nauczania przedmiotu to nabycie przez studentów umiejętności opisania podstawowych sposobów oddziaływania narkotyku, zdobycie umiejętności omówienia teoretycznych modeli uzależnienia oraz zapoznanie się z psychicznymi, społecznymi i medycznymi konsekwencjami związanymi z nadużywaniem środków psychoaktywnych.

Efekt kształcenia: kształtowanie postawy profesjonalnego wsparcia zarówno osób uzależnionych jak i ofiar przemocy.

Kompetencje: student opanowuje system pojęć i teorii wyjaśniającej zjawisko uzależnienia oraz przemocy, potrafi rozpoznawać i interpretować objawy zaburzonego zachowania człowieka.

Wymagania wstępne:brak

Strona przedmiotu
WF-ZPS-TR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z psychoterapią: czym jest psychoterapia, jakie są wskazania do kierowania na psychoterapię, z kryteriami doboru pacjentów do konkretnej metody psychoterapii, z relacją terapeutyczną, z przebiegiem procesu psychoterapii oraz z najważniejszymi jej kierunkami, rodzajami i różnymi szkołami.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-SE1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)