Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty monograficzne i konwersatoria Prawa
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
2024/25_Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25_L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L 2024/25_Z 2024/25_L
WP-PR-MON-CybP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w tematykę źródeł prawa karnego komputerowego w prawie polskim i wybranych regulacjach międzynarodowych oraz szczegółowe omówienie znamion przestępstw komputerowych przeciwko ochronie informacji, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz prawnokarnej ochrony danych osobowych, praw autorskich i zagadnień związanych postępowaniem dowodowym w przedmiocie przestępstw komputerowych.

Strona przedmiotu
WP-MON-HRC brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pozyskanie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim w zakresie dotyczącym kwestii praw człowieka i cyberprzestrzeni.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-K brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

1.Założenia i cele (ogólne): Przedmiot służy przedstawieniu studentom wiedzy na temat zjawiska przestępczości, z uwzględnieniem statystyk kryminalnych.

Założenia i cele (szczegółowe):

Podstawowe cele przedmiotu są następujące:

1) stworzenie studentom możliwości opanowania wiedzy na temat zjawiska przestępczości,

2) stworzenie studentom możliwości przyswojenia i zrozumienia zagadnień związanych z pomiarem przestępczości, zarówno ujawnionej jak i tej nieujawnionej,

3) ) stworzenie studentom możliwości opanowania wiedzy na temat teorii kryminologicznych wyjaśniających etiologię przestępczości.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-OT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniem dotyczącym identyfikacji i ochrony tożsamości. W trakcie zajęć omówione będą zarówno elementy związane ze światem cyfrowym jak i tradycyjnymi metodami identyfikacji i ochrony tożsamości

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PorPr brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PAwOPW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pogłębia wiedzę z prawa administracyjnego. Jest skierowany do osób, które ze względów na zainteresowania zawodowe lub prywatne interesują zagadnienia ekonomii społecznej, pomocy społecznej i wsparcia społecznego.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PKczsz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy części szczególnej Kodeksu karnego i w ramach każdych zajęć podzielony został na dwie części. W ramach pierwszej omawiane są główne problemy teoretyczne związane z określonym rodzajem przestępstw a w ramach drugiej części studenci rozwiązują kazusy.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-SzI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z informacją o nowych technologiach stosowanych w prawie. Studenci zdobędą wiedzę o sztucznej inteligencji,

Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-WdPC-mon brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przybliżyć tematykę procesu legislacyjnego w Polsce wraz z wpływem gwarancji prawa międzynarodowego z zakresu praw człowieka. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć obejmują transpozycję wyroków TSUE oraz ETPC a także wykonywanie orzeczeń TK

Strona przedmiotu
WP-CWC-N-1-ZPSZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci otrzymują postawową wiedzę z zakresu prawa amerykańskiego, w tym zwłaszcza z zakresu praw i obowiązków jednostki wynikających z Karty Praw. Zajecia rozpoczynają się omówieniem podstawowych zasad federalnej Konstytucji i federalizmu amerykańskiego,

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)