Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WP-PR-MON-BL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-CSwPS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu Studenci zapoznają się z metodyką pracy pełnomocnika procesowego i sędziego w sprawach cywilnych. Zajęcia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych (rozmowa z klientem, prezentowanie możliwych rozwiązań, analiza sprawy w oparciu o metodę SWOT, ocena ryzyka, przedstawienie strategii prowadzenia sprawy cywilnej). Wykład może być uzupełnieniem wykładu Case Study w postępowaniu cywilnym.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-CRiP brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główną treścią wykładu jest przedstawienie kompetencji, sposobu funkcjonowania i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Autor naświetla genezę sądowej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce. Przedmiotem wykładu jest także status prawny sędziego konstytucyjnego, formy kontroli rodzaje wyroków wydawanych przez Trybunał. Ponadto autor przedstawia szczegółowo skargę konstytucyjną, traktując ją jako przykład funkcjonowania konkretnej kontroli konstytucyjności prawa.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-EBS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele (ogólne):

- omówienie problematyki europejskich standardów bioetycznych ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Biomedycznej oraz standardów Rady Europy zalecanych dla państw członkowskich (soft-law);

- zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi ze standardów międzynarodowych (głównie w systemie Rady Europy) w sferze ochrony godności istoty ludzkiej w kontekście biologii i medycyny

- omówienie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym zakresie

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-ICL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany.

Cele przedmiotu: studia nad jurysydkcja międzynarodowych trybunałów karnych i stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Wymagania wstępne: zdany egzamin z przedmiotu prawo karne i prawo międzynarodowe publiczne.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-IHRL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest przedstawienie i przybliżenie najważniejszych zagadnień dotyczących:

- powstawania współczesnej koncepcji praw człowieka w ujęciu normatywnym;

- formułowania się międzynarodowego prawa praw człowieka, z jego strukturą instytucjonalną i wymiarem materialnym

- specyfiki uregulowań prawnych wybranych praw człowieka i podstawowych wolności, w tym ich zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz zobowiązań państw w zakresie ich poszanowania, ochrony i zapewniania.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-IHL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele (ogólne):

Przedstawienie:

- rodzaje konfliktów zbrojnych

- Ochrony praw jednostki w konflikcie

- zbrodnie międzynarodowe popełnione w trakcie konfliktu zbrojnego

- metody dochodzenia sprawiedliwości po zakończeniu konfliktu zbrojnego

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-IIL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-ILoCO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-IPCL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego, w tym kwestii historycznych (polskie tradycje konstytucyjne). Tematyka zajęć jest skoncentrowana na ogólnym opisie polskiego ustroju konstytucyjnego, a nie na omówieniu szczegółowych problemów konstytucyjnych. Drugim celem zajęć jest zaznajomienie studentów z terminologia w języku angielskim dotyczącą prawa konstytucyjnego.

Zajęcia są przede wszystkim adresowane do studentów zagranicznych studiujących na UKSW oraz do studentów polskich, którzy posiadają znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-JPSM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z problematyką jednolitego prawa sprzedaży międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek zastosowania oraz regulacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych z 11.IV.1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-NMRS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-oPKdK brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PhL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojecie prawa farmaceutycznego

2. Zródła prawa farmaceutycznego

3. Umowy miedzynarodowe w dziedzinie prawa farmaceutycznego

4. Podmiot i przedmiot prawa farmaceutycznego

5. Podstawowe wiadomosci o umowach prawa farmaceutycznego

6. Ochrona leków

7. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

8. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

9. Pojecie wynalazku i patentu do leku, podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do

ochrony; patent europejski

10. Podstawowe wiadomosci dotyczace rejestracji i ochrony wynalazków.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PPW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują omówienie podstawowych rozwiązań polskiego prawa wyborczego, z uwzględnieniem standardów międzynarodowych, a także rozwiązań prawnych obowiązujących w innych państwach. Dodatkowo uwzględnione zostaną elementy politologicznego opisu systemów wyborczych (np. metody oceniania stopnia deformacji woli wyborców przez system wyborczy, w tym tzw. indeks proporcjonalności).

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PorPr brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PpSP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PCwL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo do dobrej legislacji może być upatrywane jako swoiste prawo człowieka. W sensie pozytywnym prawo do dobrej legislacji związane jest z obowiązkiem organów prawodawczych polegającym na zachowaniu odpowiedniej jakości wydawanych aktów prawnych. Aspekt negatywny oznacza bowiem zakaz tworzenia prawa złego, czyli niespełniającego stawianych mu wymogów materialnych i formalnych. W orzecznictwie sądów podkreśla się związek przyzwoitej legislacji z zapewnieniem skutecznej ochrony wolności i praw człowieka.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PDwPM brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PAwOPW brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pogłębia wiedzę z prawa administracyjnego. Jest skierowany do osób, które ze względów na zainteresowania zawodowe lub prywatne interesują zagadnienia ekonomii społecznej, pomocy społecznej i wsparcia społecznego.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojęcie prawa farmaceutycznego

2. Źródła prawa farmaceutycznego

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie prawa farmaceutycznego

4. Podmiot i przedmiot prawa farmaceutycznego

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawa farmaceutycznego

6. Ochrona leków

7. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

8. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

9. Pojęcie wynalazku i patentu do leku, podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do ochrony; patent europejski

10. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków.

Strona przedmiotu
WP-MON-Pkan brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dostarczenie wiedzy na temat istoty prawa kanonicznego (w tym w ujęciu historycznym).

Wyposażenie w wiedzę dotyczącą podstawowych instytucji i procedur prawa kanonicznego.

Uświadomienie roli oraz znaczenia prawa kanonicznego w odniesieniu do prawa krajowego i prawa międzynarodowego.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PKczsz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy części szczególnej Kodeksu karnego i w ramach każdych zajęć podzielony został na dwie części. W ramach pierwszej omawiane są główne problemy teoretyczne związane z określonym rodzajem przestępstw a w ramach drugiej części studenci rozwiązują kazusy.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PKS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:zaawansowany

Cele przedmiotu: wyjaśnienie i prezentacja konstrukcji prawa karnego skarbowego, Źródła prawa karnego skarbowego oraz analiza przepisów prawa karnego skarbowego (materialnego i procesowego).

Wymagania wstępne: znajomość przedmiotów teorii prawa, historii prawa i prawa karnego.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PKW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: Wykład monograficzny

Cele przedmiotu: Założeniem prowadzenia wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami prawa karnego wykonawczego oraz pokazanie wzajemnych zależności pomiędzy zasadami prawa karnego wykonawczego, prawa karnego i postępowania karnego. Celem wykładu jest prezentacja zagadnień z karnego prawa wykonawczego. Student po przeprowadzeniu zajęć poznaje system prawa karnego wykonawczego.

Wymagania wstępne:Student posiada już wiedzę na temat zasad prowadzenia postępowania karnego oraz zasad określania odpowiedzialności karnej za przestępstwa.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PMI brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-POZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PPwPL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie szeroko rozumianej problematyki prawa parlamentarnego. Przedmiot obejmuje analizę pojęcia „prawo parlamentarne”, form organizowania się posłów, struktury wewnętrznej parlamentu, a przede wszystkim realizowania przez parlament jego funkcji oraz statusu prawnego posłów i senatorów. Wykład prezentuje nie tylko poglądy przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego, ale również w szerokim zakresie odnosi się do praktyki parlamentarnej.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PPrze brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu ogólnych zagadnień prawa przewozowego. Celem wykładu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami prawa przewozowego w szczególności zaś regulacji prawnej poszczególnych gałęzi transportu. Celem wykładu jest także prezentacja prawa przewozowego jako kompleksowej gałęzi prawa, z analizą zarówno regulacji prywatnoprawnej jak i publicznoprawnej. Szczególny nacisk jest położony na prezentację praw i obowiązków umowy przewozu, spedycji, składowania oraz konotacja z dostawy.Odrębnie zaprezentowane jest w ramach wykładu międzynarodowe prawo przewozowe - zał. konwencji: CMR, CIM/COTiF, oraz konwencji warszawskiej o transporcie lotniczym. Reguły transportowe są prezentowane na przykładzie INCOTERMS. Odrębną jednostką wykładową stanowią podstawy europejskiego prawa transportowego, z aspektami ochrony konsumentów i konkurencji.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-Pre brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)