Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykład monograficzny z zakresu nauk prawnych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
2024/25_Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25_L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L 2024/25_Z 2024/25_L
WP-PR-MON-CSwPS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu Studenci zapoznają się z metodyką pracy pełnomocnika procesowego i sędziego w sprawach cywilnych. Zajęcia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych (rozmowa z klientem, prezentowanie możliwych rozwiązań, analiza sprawy w oparciu o metodę SWOT, ocena ryzyka, przedstawienie strategii prowadzenia sprawy cywilnej). Wykład może być uzupełnieniem wykładu Warsztaty sporządzania pism procesowych w sprawach cywilnych.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-GKACP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-GKDR brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-JPSM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z problematyką jednolitego prawa sprzedaży międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek zastosowania oraz regulacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych z 11.IV.1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-KDSwMPK brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład omawia zjawisko art crimes w 3 aspektach: Kradzież dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych oraz w czasie pokoju; Element polityki danego państwa; Obrót kradzionymi dobrami kultury na współczesnym rynku dzieł sztuki. Wykład prezentuje sposoby podjęte przez międzynarodową społeczność w celu przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi dzieł sztuki.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-Kr
Kryminalistyka (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-KrW brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-MaPC brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-OchrZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje prezentacje podstawowych kwestii z zakresu prawa ochrony zabytków. Zaznajomienie z funkcjonowaniem organów ochrony zabytków oraz współdziałaniem z innymi podmiotami zajmującymi się opieką nad zabytkami.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PAiMwUE brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PorPr brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PpSP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PCwL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo do dobrej legislacji może być upatrywane jako swoiste prawo człowieka. W sensie pozytywnym prawo do dobrej legislacji związane jest z obowiązkiem organów prawodawczych polegającym na zachowaniu odpowiedniej jakości wydawanych aktów prawnych. Aspekt negatywny oznacza bowiem zakaz tworzenia prawa złego, czyli niespełniającego stawianych mu wymogów materialnych i formalnych. W orzecznictwie sądów podkreśla się związek przyzwoitej legislacji z zapewnieniem skutecznej ochrony wolności i praw człowieka.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PDwPM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

System ochrony praw dziecka w prawie międzynarodowym stanowi kompleksowy system norm, zobowiązań i mechanizmów mających na celu ochronę i promocję praw i interesów dzieci na szczeblu międzynarodowym. Wsparcie i przestrzeganie tych praw jest kluczowe dla zapewnienia godziwego i pełnego rozwoju każdego dziecka na świecie.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-Pozn brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawa osób z niepełnosprawnościami to wykład poświęcony regulacjom prawnym (międzynarodowym i krajowym) oraz praktycznym aspektom związanym z prawami tej grupy osób.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PAwOPW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pogłębia wiedzę z prawa administracyjnego. Jest skierowany do osób, które ze względów na zainteresowania zawodowe lub prywatne interesują zagadnienia ekonomii społecznej, pomocy społecznej i wsparcia społecznego.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PFu brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących tworzenia, organizacji, funkcjonowania i ustania fundacji modelowej uwzględniając orzecznictwo, poglądy doktryny, praktykę obrotu.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PiPAUE brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-MON-Pkan brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dostarczenie wiedzy na temat istoty prawa kanonicznego (w tym w ujęciu historycznym).

Wyposażenie w wiedzę dotyczącą podstawowych instytucji i procedur prawa kanonicznego.

Uświadomienie roli oraz znaczenia prawa kanonicznego w odniesieniu do prawa krajowego i prawa międzynarodowego.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PKczsz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy części szczególnej Kodeksu karnego i w ramach każdych zajęć podzielony został na dwie części. W ramach pierwszej omawiane są główne problemy teoretyczne związane z określonym rodzajem przestępstw a w ramach drugiej części studenci rozwiązują kazusy.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PKS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:zaawansowany

Cele przedmiotu: wyjaśnienie i prezentacja konstrukcji prawa karnego skarbowego, Źródła prawa karnego skarbowego oraz analiza przepisów prawa karnego skarbowego (materialnego i procesowego).

Wymagania wstępne: znajomość przedmiotów teorii prawa, historii prawa i prawa karnego.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PKW
Prawo karne wykonawcze (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: Wykład monograficzny

Cele przedmiotu: Założeniem prowadzenia wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami prawa karnego wykonawczego oraz pokazanie wzajemnych zależności pomiędzy zasadami prawa karnego wykonawczego, prawa karnego i postępowania karnego. Celem wykładu jest prezentacja zagadnień z karnego prawa wykonawczego. Student po przeprowadzeniu zajęć poznaje system prawa karnego wykonawczego.

Wymagania wstępne:Student posiada już wiedzę na temat zasad prowadzenia postępowania karnego oraz zasad określania odpowiedzialności karnej za przestępstwa.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PP
Prawo parlamentarne (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PPwPL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie szeroko rozumianej problematyki prawa parlamentarnego. Przedmiot obejmuje analizę pojęcia „prawo parlamentarne”, form organizowania się posłów, struktury wewnętrznej parlamentu, a przede wszystkim realizowania przez parlament jego funkcji oraz statusu prawnego posłów i senatorów. Wykład prezentuje nie tylko poglądy przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego, ale również w szerokim zakresie odnosi się do praktyki parlamentarnej.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PRSz
Prawo rynku sztuki (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

daje możliwość analizy studentowi stanów faktycznych z zakresu prawa rynku sztuki. Umożliwia prawidłową wykładnię norm relewantnych dla przedmiotu

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PUiR brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-StudPP
Studencka Poradnia Prawna (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-ŚKwPK brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Rys historyczny instytucji świadka koronnego w Polsce.

2. Pojęcie instytucji świadka koronnego.

a/ zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o świadku koronnym;

b/ tryb dopuszczenia dowodu z przesłuchania świadka koronnego,

c/ przyczyny uchylenia statusu świadkowi koronnemu.

3. Motywy podejmowania współpracy przez świadków koronnych z organami ścigania.

4. Program ochrony świadka koronnego w Polsce.

5. Zarys instytucji świadka koronnego w niektórych państwach.

a/ USA,

b/ Niemcy,

c/ Włochy,

d/ Meksyk.

6. Dodatkowe instrumenty zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce i na świecie

a/ Kodeksowy świadek koronny (in sua causa),

b/ Ustalenia psychologów,

c/ Czynności operacyjne,

d/ Badania poligraficzne.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-UG
Ubezpieczenia gospodarcze (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-WSOwPC brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Warsztatów jest zobrazowanie praktycznego wymiaru zagadnień dotyczących orzeczeń sądów cywilnych, w tym przygotowanie projektów orzeczeń i innych aktów decyzyjnych sądów.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)