Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe dla III roku - stacjonarne I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Nad Rodziną)

Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe dla III roku - stacjonarne I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
WSR-NR-1-DTP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod diagnozowania i podstawowych technik pomiaru, umiejętności formułowania pytań i problemów diagnostycznych, całościowego ujmowania procesu diagnozy, wykorzystywania danych diagnostycznych pochodzących z różnych źródeł w oddziaływaniu pedagogicznym. Realizowania założeń terapii pedagogicznej z uwzględnieniem jej rodzajów, form i wybranych narzędzi.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-RWCH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozpoczęcie dyskusji na temat sytuacji kryzysowych po doświadczeniu strat w rodzinie, jakimi są choroba i śmierć. Jak stawić czoła tak trudnym życiowym zadaniom. Jakie cechy rodziny są w tym pomocne. Jak wspierać rodziny w sytuacji choroby czy śmierci jej członka. Jak im towarzyszyć w przedłużającej się sytuacji trudnej, której nie da się zmienić. Co można zrobić, gdy nic nie można zrobić. Ważne jest także, aby student nabył wiedzy niezbędnej w pracy w poradnictwie, w pracy z małżeństwami oraz rodzinami doświadczającymi straty.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-RPC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z tematyką stadiów rozwoju psychoseksualnego człowieka od dzieciństwa do dorosłości - wyzwaniami, trudnościami i oczekiwanym efektem prawidłowego rozwoju.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-SL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest kształtowanie i pogłębianie umiejętności dostrzegania i stawiania problemów naukowych oraz ich rozwiązywania.

Seminarium dotyczy problematyki z zakresu psychologii małżeństwa i rodziny.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-SLi brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest sprecyzowanie wraz ze studentem przedmiotu badań i tematy pracy licencjackiej, przygotowanie projektu pracy/badań, wsparcie prowadzenia badań i procesu przygotowania pracy licencjackiej przez studenta oraz przygotowanie do jej obrony.

Strona przedmiotu
WSR-NR-D-SPR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotu ma pozwolić studentowi nabyć wiedzę na temat teorii problemów rodzinnych i społecznych. Student zdobywa wiedzę na temat strategie zapobiegania, minimalizacji i profilaktyki ukierunkowanej na te problemy na poziomie polityki społecznej, ruchów społecznych, rodzin i obywateli.

Strona przedmiotu
WSR-NR-D-SOR1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja informacji na temat życia rodzinnego: definicji, rodzajów, typów, struktury, kierunków przemiani, funkcji. Student/ka poznaje teorie tworzenia sie rodzin, kierunki przemian rodzin, alternatywne formy życia rodzinnego, sposoby postrzegania życia rodzinnego w Polsce.

Strona przedmiotu
WSR-NR-SWPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studenta w problematykę wsparcia superwizyjnego realizowanego w ramach pracy z rodziną. Prezentowane i dyskutowane zostają podstawowe pojęcia, koncepcje oraz rozumienia superwizji, funkcje i znaczenie superwizji oraz wybrane formy oddziaływań superwizyjnych w kontekście pracy z rodzinami.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-SSPS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie rozważań teoretycznych z zakresu pomocy społecznej oraz dokonanie analizy świadczeń, które pozwolą przybliżyć studentom podstawowe pojęcia omawianej dyscypliny, ocenić miejsce i znaczenie pomocy społecznej w systemie prawnym oraz wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu socjalnej problematyki ochrony rodzinnej.

Strona przedmiotu
WSR-NR-1-TMR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zakłada znajomość podstawowej wiedzy antropologicznej i teologicznej. Umiejętność dokonywania analizy i syntezy dokumentów Magisterium Kościoła i literatury przedmiotu.

Jego celem jest pogłębienie wiedzy o małżeństwie i rodzinie oraz ukazanie procesu rozwoju nauczania Magisterium Kościoła oraz nauk teologicznych nt. małżeństwa i rodziny.Ponadto omówienie zagadnienia sakramentu małżeństwa oraz wypływających z niego dla małżonków praw i obowiązków.

Celem wykładu jest prezentacja i analiza rzeczywistości życia małżeńskiego jako naturalnego powołania człowieka, które ma się realizować pomiędzy mężczyzną i kobietą, poprzez miłość ludzką i rodzicielstwo. Związek małżeński ochrzczonych przybiera postać sakramentu, który ma utwierdzać i uświęcać małżeństwo i rodzinę, poprzez miłość, jedność i nierozerwalność.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)