Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejstracja III rok WF-ZPS-3-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24
WF-ZPS-N-ASWPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy Studenta/Studentki o etapach pracy badawczej, w tym zaplanowanie i przeprowadzenie badania, analiza i interpretacja wyników, przygotowanie do pisania krótkich tekstów naukowych (abstrakt) oraz ich graficzna prezentacja w formie posteru naukowego.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PDZS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z stanem współczesnej wiedzy na temat psychologii zdrowia, psychologii dobrostanu (nazywanej także psychologią pozytywną) i psychologii stresu.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PDZS1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z stanem współczesnej wiedzy na temat psychologii zdrowia i psychologii dobrostanu (nazywanej także psychologią pozytywną) oraz psychologii stresu.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaprezentowanie słuchaczom ciekawych związków między kulturą a procesami psychicznymi.

Poruszane podczas zajęć treści umożliwiają pełniejsze rozumienie kultury i jej wpływu na zachowanie człowieka. Wykład wspomaga rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, podkreśla wartość szanowania kulturowej różnorodności, jak również poszukiwania międzykulturowych podobieństw.

Efekt kształcenia:

- nabycie umiejętności definiowania kultury i określenia związków między kulturą a zachowaniem człowieka; -wiedza na temat różnic międzulturowych; - umiejętność pracy z osobami pochodzącymi z różnych kultur

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i społecznej.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PSO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PSO1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PRD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z dziedziną psychologii, jaką jest psychologia religijności i duchowości. Szczególnie z procesami psychicznymi, które pośredniczą w religijności/duchowości człowieka we wszystkich jej odmianach. Podejmowane treści będą dotyczyły spojrzenia od mikro np. procesy mózgowe zaangażowane w doświadczenia, które dana osoba może uznać za religijne, duchowe lub święte do makro np. czynniki psychologiczne zaangażowane w skomplikowane indywidualne i grupowe religijne/duchowe zachowania społeczne.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z psychologii społecznej obejmują następujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem społecznym jednostki: podstawowe zjawiska w percepcji społecznej, funkcje i źródła stereotypów, uprzedzeń oraz dyskryminacji; powszechne zniekształcenia samowiedzy oraz ich konsekwencje dla społecznych zachowań jednostki; atrybucje przyczynowe: prawidłowości i zniekształcenia w interpretacji przyczyn zachowań ludzi; zjawisko atrakcyjności interpersonalnej, mechanizmy wpływu społecznego, funkcjonowanie grup społecznych, zachowania prospołeczne i agresywne.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PWY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych mechanizmów wpływu wychowawczego oraz głównych aspektów oddziaływania rodziny i szkoły, a także zapoznanie studentów z metodami diagnozy i opisu właściwości środowiska wychowawczego.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student nabędzie wiedzę z zakresu podstaw rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej zróżnicowanej ze względu na rodzaj i specyfikę zaburzenia psychicznego.

Omówienie zagadnień psychopatologii ogólnej i szczegółowej. Zapoznanie z objawami chorób psychicznych i zaburzeń psychicznych (schizofrenią, chorobami afektywnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, otępieniami). Analiza problemów stygmatyzacji, a także specyfiki kontaktu z chorym psychicznie

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PSP1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PKP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów obejmujący wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących psychoterapii i psychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z funkcjonowanie zawodowym w różnego typu formach aktywności zawodowej pracownika oraz roli psychologa.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)