Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Psychologia osobowości

General data

Course ID: WF-ZPS-N-PSO
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Psychologia osobowości
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PS_W02

PS_W04

PS_U03

PS_U04

PS_U05

Full description: (in Polish)

Celem kursu jest prezentacja podstawowych ujęć i sposobów interpretacji osobowości w psychologii – obejmujących analizy zarówno struktury osobowości i dynamiki jej funkcjonowania, jak i mechanizmów rozwoju oraz patologii. W pierwszym semestrze przedmiotem wykładów będą teorie i modele z szeroko rozumianego nurtu cechowego, a więc zarówno klasyczne teorie cech, jak i modele oraz teorie opierające się na najnowszych badaniach podstawowych wymiarów osobowości, bazujące na odkryciu tzw. cech wyższego rzędu (metacech) osobowości. W drugim semestrze przedmiotem wykładów będą teorie społeczno-poznawcze i poznawcze, aktywistyczno-regulacyjne, psychoanalityczne, organicystyczne, egzystencjalne, oraz personalistyczne ujęcie osobowości.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza (szczegółowa realizacja efektów PS_W02 oraz PS_W04):

EK_1 - Student rozumie specyfikę poszczególnych nurtów teoretycznych w psychologii osobowości

EK_2 - Student zna podstawowe teorie osobowości, rozumie ich zalety i ograniczenia, posiada wiedzę na temat nowych badań empirycznych i skonstruowanych na ich podstawie modeli teoretycznych

EK_3 - Student rozumie znaczenie czynników biologicznych i kulturowo-środowiskowych w kształtowaniu osobowości

Umiejętności (szczegółowa realizacja efektów: PS_U03, PS_U04 oraz PS_U05):

EK_4 - Student potrafi wyjaśnić istotę różnic w zakresie interpretacji osobowości pomiędzy odmiennymi szkołami, teoriami, koncepcjami i modelami

EK_5 - Student potrafi interpretować reakcje i zachowania jednostkowe z perspektywy poznanych teorii osobowości

Kompetencje

EK_6 - Student zdaje sobie sprawę z ograniczeń możliwości poznania złożoności osobowości człowieka

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Włodzimierz Strus
Group instructors: Włodzimierz Strus
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Włodzimierz Strus
Group instructors: Włodzimierz Strus
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30 godz pracy studenta.]:


udział w wykładzie: 32 godz.

praca własna pomiędzy zjazdami: 38 godz.

przygotowanie egzaminu: 50 godz.

suma godzin: 120

liczba ECTS: 4

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Włodzimierz Strus
Group instructors: Włodzimierz Strus
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30 godz pracy studenta.]:


udział w wykładzie: 32 godz.

praca własna pomiędzy zjazdami: 38 godz.

przygotowanie egzaminu: 50 godz.

suma godzin: 120

liczba ECTS: 4

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Włodzimierz Strus
Group instructors: Włodzimierz Strus
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)