Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PSO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia osobowości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W04

PS_U03

PS_U04

PS_U05

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rogoza
Prowadzący grup: Marta Rogoza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Ponikiewska
Prowadzący grup: Klaudia Ponikiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 3 punkty (udział w zajęciach: 30 godzin, przygotowanie do zajęć: 30 godzin; przygotowanie do kolokwium: 30 godzin), [90 : 30 = 3]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

• Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje (wyd. 3). Difin.

McCrae, R. R., Costa, P. T. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Perspektywa teorii pięcioczynnikowej. WAM.

Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Scholar.

Pervin, L. A. (2002). Psychologia osobowości (M. Orski, tłum.). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pervin, L.A., Cervone, D. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Wydawnictwo UJ.

Siuta, J. (red.). (2009). Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce. PTP.

Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych (rozdz. 7). Scholar.

Strelau, J. (2016). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania (rozdz.: 14, 15, 16). Scholar.

• Literatura zgłębiająca zagadnienia poruszane podczas kolejno omawianych tematów (dotycząca zarówno kwestii i rozważań teoretycznych, jak i również prezentowanych narzędzi pomiarowych) będzie podawana na bieżąco podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Ponikiewska
Prowadzący grup: Klaudia Ponikiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 5 punkty (udział w zajęciach: 32 godziny, przygotowanie do zajęć: 40 godzin; przygotowanie do kolokwium: 40 godzin; konsultacje: 13), [125 : 25 = 5]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie z różnymi metodami badania osobowości, wypracowanymi w ich ramach podstawowych ujęć i sposobów interpretacji osobowości w psychologii (dotyczących zarówno analizy struktury osobowości i dynamiki jej funkcjonowania). Zajęcia uwzględniają zatem także omówienie studiów przypadków, jak i inne formy kształcenia umiejętności interpretacji osobowości człowieka.

Literatura:

• Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje (wyd. 3). Difin.

McCrae, R. R., Costa, P. T. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Perspektywa teorii pięcioczynnikowej. WAM.

Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Scholar.

Pervin, L. A. (2002). Psychologia osobowości (M. Orski, tłum.). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pervin, L.A., Cervone, D. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Wydawnictwo UJ.

Siuta, J. (red.). (2009). Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce. PTP.

Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych (rozdz. 7). Scholar.

Strelau, J. (2016). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania (rozdz.: 14, 15, 16). Scholar.

• Literatura zgłębiająca zagadnienia poruszane podczas kolejno omawianych tematów (dotycząca zarówno kwestii i rozważań teoretycznych, jak i również prezentowanych narzędzi pomiarowych) będzie podawana na bieżąco podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Ponikiewska
Prowadzący grup: Klaudia Ponikiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)