Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Basics of Cultural Anthropology

General data

Course ID: WH-KU-I-1-PodAntKu-C
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Basics of Cultural Anthropology
Name in Polish: Podstawy antropologii kulturowej
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami antropologii kulturowej, nabycie przez studentów umiejętności ich wykorzystania w badaniach nad kulturą oraz ugruntowanie i rozszerzenie kompetencji społecznych.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami antropologii kulturowej, nabycie przez studentów umiejętności ich wykorzystania w badaniach nad kulturą oraz ćwiczenie i ugruntowanie kompetencji społecznych.

Student w czasie ćwiczeń utrwala wiedzę zdobytą na wykładzie oraz uczy się charakteryzować, omawiać, analizować i twórczo komentować teksty stanowiące lektury obowiązkowe, prezentujące poszczególne zagadnienia.

Lektury te stanowią zbiór tekstów antropologicznych pokazujących rozwój i stan dyscypliny. Dokonujemy omówienia zróżnicowanej narracji antropologicznej, zmienności podejmowanej tematyki oraz wielości sposobów interpretacji zjawisk kulturowych. Zaczynamy od tekstów klasycznych, kończymy na aplikacji perspektywy antropologicznej do fenomenów współczesnych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

James Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1965, s. 9-22 (wstęp), s. 37-69 (Magia sympatyczna), s. 70-83 (Magia i religia).

Edward B. Tylor, Edward B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t.1, Warszawa 1896 : Wyd. "Głosu", (Warszawa : F. Csernák), Wstęp i R.I -----https://docer.pl/doc/ncn8e50

Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej: rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1990, Wstęp, R.I, II, III---- https://docer.pl/doc/nsx08x1

Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku: relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, Wstęp, R.I, R.II, R.III

Bronisław Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia, Warszawa 1986, Wydawnictwo Naukowe PWN, R.VII

Marcel Mauss, Szkic o sezonowych przemianach społeczeństw Eskimosów. Studium z morfologii społecznej [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 169-217 .

Edward Evan Evans-Pritchard, Wódz w lamparciej skórze [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 613-620.

Ruth Benedict, Wzory kultury, "Muza", Warszawa 2002, R.I-III

Ruth Benedict, Północno-zachodnie wybrzeże Ameryki [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 373-402.

Margaret Mead, Dojrzewanie na Samoa [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 474-503.

Benjamin Lee Whorf, Model uniwersum Indian [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 435-441.

Claude Lévi-Strauss, Smutek tropików, do "Zachód słońca" plus rozdział "Bororo", https://docer.pl/doc/se511n

Claude Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, s. 22- 40 oraz s. 69-76.

https://docer.pl/doc/ex8x5nx

Claude-Levi Strauss, Bororo [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 474-503.

Marek Pacukiewicz, Nienapisany Smutek tropików. Claude Levi-Straussa Joseph Conrad---

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-349c6edf-b1a3-4c51-947b-740b47303376/c/LK-2012-2_pacukiewicz.pdf

Edmund Leach, Levi-Strauss, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1998, s. 33-49.

Inspiracje strukturalistyczne ( szkoła "nowej historii")

Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, Wstęp, R.I i II

Amerykańska antropologia kognitywna: poznanie, język, klasyfikacja i kultura / wybór i red. nauk. Michał Buchowski, Instytut Kultury, Warszawa 1993, R. I-II

Nowa twarz postmodernizmu, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002

Jacques Derrida, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004

Clifford Geertz, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.II i III

Eric Gans, The Origin of Language: A Formal Theory of Representation. University of California Press, 2019, R.I i II

Magdalena Złocka-Dabrowska, “Cratos as Cognition: Gans and Dumézil in Dialogue on Language and Violence”, Anthropoetics. The Journal of Generative Anthropology, (UCLA’s First Open Access Journal Published Continuously since 1995), Anthropoetics XXII, no. 1, Fall 2016. http://anthropoetics.ucla.edu/ap2201/2201mzd/

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Generative Anthropology in Contexts and Texts, Wydawinctwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022

Nowa twarz postmodernizmu, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002

Jacques Derrida, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004

Antropologia. jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska, amerykańska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.VI

Alan Barnard, Antropologia: teoria i historia, PIW, Warszawa 2008

James Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1965

Edward B. Tylor, Edward B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t.1, Warszawa 1896 : Wyd. "Głosu", (Warszawa : F. Csernák)

Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej : rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990,

Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku : relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005

Bronisław Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia, Warszawa 1986, Wydawnictwo Naukowe PWN

Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009

Edmund Leach, Levi-Strauss, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1998,

Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006

Clifford Geertz, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ, Kraków 2005

Amerykańska antropologia kognitywna : poznanie, język, klasyfikacja i kultura / wybór i red. nauk. Michał Buchowski , Instytut Kultury, Warszawa 1993

Alan Barnard, Antropologia : teoria i historia, PIW, Warszawa 2008

Eric Gans, The Origin of Language: A Formal Theory of Representation. University of California Press, 2019

Magdalena Złocka-Dąbrowska, "Generative Anthropology and the Mahabharata: Cognition, Narrative, Culture”, Anthropoetics XXIII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2017

Magdalena Złocka-Dąbrowska, “Cognitive and Neurocognitive Potentials of GA’s Acts from the Scene of Language Origin”, Załącznik Kulturoznawczy, nr. 9/2022

Magdalena Złocka-Dąbrowska, “The Hand Gesture as Sign Act in the Gansian Originary Scene of Language and Culture”, Studia Bobolanum, Nr. 4/2023

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

KU1_W02

Student wie jakie znaczenie ma przede wszystkim antropologia kulturowa dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa i zna wzajemne powiązania tych dyscyplin .

KU1_U06

Student potrafi zidentyfikować czynniki antropologiczne, które należy uwzględnić w podejmowaniu decyzji na poziomie mikro i makro

KU1_K02

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy na temat antropologii kulturowej przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 30h

Lektura tekstów na zajęcia-20 h

Analiza tekstów w celu przygotowania do odpowiedzi na pytania w czasei zajęć - 20 h

Konsultacje -5 h

Razem 75h

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W odniesieniu do każdego efektu kształcenia, studentka/t kolejno na ocenę:

KU1_W02

Student wie jakie znaczenie ma przede wszystkim antropologia kulturowa dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa i zna wzajemne powiązania tych dyscyplin

ndst- nie wie ad. KU1_W02

dst- wie w podstawowym zakresie- ad. KU1_W02

db- wie w znacznym zakresie- ad. KU1_W02

bdb- bardzo dobrze wie- ad. KU1_W02

KU1_U06

Student potrafi zidentyfikować czynniki antropologiczne, które należy uwzględnić w podejmowaniu decyzji na poziomie mikro i makro

ndst- nie potrafi- ad. KU1_U06

dst- w dostatecznym stopniu potrafi-ad. KU1_U06

db- w znacznym stopniu potrafi- ad. KU1_U06

bdb- w pełni potrafi -ad. KU1_U06

KU1_K02

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy na temat antropologii kulturowej przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

ndst- nie umie wykorzystać- ad. KU1_K02

dst- umie w niewielkim stopniu wykorzystać- ad. KU1_K02

db- umie w znacznym stopniu wykorzystać- ad. KU1_K02

bdb- umie bardzo dobrze wykorzystać- ad. KU1_K02

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 30h

Lektura tekstów na zajęcia-20 h

Analiza tekstów w celu przygotowania do odpowiedzi na pytania w czasei zajęć - 20 h

Konsultacje -5 h


Razem 75h

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami antropologii kulturowej, nabycie przez studentów umiejętności ich wykorzystania w badaniach nad kulturą oraz ugruntowanie i rozszerzenie kompetencji społecznych.

Ocena: zaliczenie na ocenę. W skład oceny wchodzić będą :

80%- przygotowanie do ćwiczeń oceniane na bieżąco metodą punktowa, czyli ocena ciągła

20%- obecność.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami antropologii kulturowej, nabycie przez studentów umiejętności ich wykorzystania w badaniach nad kulturą oraz ugruntowanie i rozszerzenie kompetencji społecznych.

Student w czasie ćwiczeń utrwala wiedzę zdobytą na wykładzie oraz uczy się charakteryzować, omawiać, analizować i twórczo komentować teksty stanowiące lektury obowiązkowe, prezentujące poszczególne zagadnienia.

Lektury te stanowią zbiór tekstów antropologicznych pokazujących rozwój i stan dyscypliny. Dokonujemy omówienia zróżnicowanej narracji antropologicznej, zmienności podejmowanej tematyki oraz wielości sposobów interpretacji zjawisk kulturowych. Zaczynamy od tekstów klasycznych, kończymy na aplikacji perspektywy antropologicznej do fenomenów współczesnych.

Wstęp: uniwersalia i partykularyzmy antropologii kulturowej.

1.Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, Wyd. PIW, Warszawa 2016 (s. 29-46), https://docer.pl/doc/nsx080x

2.Antropologia. Jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005 (s. 7-33)

Ewolucjonizm

1.James Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1965, s. 9-22 (wstęp), s. 37-69 (Magia sympatyczna), s. 70-83 (Magia i religia).

2. Edward B. Tylor, Edward B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t.1, Warszawa 1896 : Wyd. "Głosu", (Warszawa : F. Csernák), Wstęp i R.I

Dyfuzjonizm

1.Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej : rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990, Wstęp, R.I i II

Funkcjonalizm

1. Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku : relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, Wstęp, R.I, R.II, R.III

2. Bronisław Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia, Warszawa 1986, Wydawnictwo Naukowe PWN, R.VII

3. Marcel Mauss, Szkic o sezonowych przemianach społeczeństw Eskimosów. Studium z morfologii społecznej [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 169-217 .

4. Edward Evan Evans-Pritchard, Wódz w lamparciej skórze [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 613-620.

Konfiguracjonizm

1. Ruth Benedict, Wzory kultury, "Muza", Warszawa 2002, R.I-III

2. Ruth Benedict, Północno-zachodnie wybrzeże Ameryki [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 373-402.

Psychokulturalizm

1. Benjamin Lee Whorf, Model uniwersum Indian [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 435-441.

2. Margaret Mead, Dojrzewanie na Samoa [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 474-503.

Strukturalizm

1. Claud Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009, Wstęp i R.I i II

2. Claude-Levi Strauss, Bororo [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 474-503.

3. Edmund Leach, Levi-Strauss, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1998, s. 33-49.

Inspiracje strukturalistyczne ( szkoła "nowej historii")

1. Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, Wstęp, R.I i II

Interpretacjonizm

Clifford Geertz, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.II i III

Kognitywizm

1. Amerykańska antropologia kognitywna : poznanie, język, klasyfikacja i kultura / wybór i red. nauk. Michał Buchowski , Instytut Kultury, Warszawa 1993, R. I-II

2. Alan Barnard, Antropologia : teoria i historia, PIW, Warszawa 2008

Antropologia generatywna

1. Eric Gans, The Origin of Language: A Formal Theory of Representation. University of California Press, 2019, R.I i II

2.Magdalena Złocka-Dąbrowska, "Generative Anthropology and the Mahabharata: Cognition, Narrative, Culture”, Anthropoetics XXIII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2017.

Postmodernizm

1.Nowa twarz postmodernizmu, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002

2.Jacques Derrida, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004

Antropologia czasów najnowszych

1. Antropologia. jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska, amerykańska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.VI

Bibliography: (in Polish)

Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, Wyd. PIW, Warszawa 2016 (s. 29-46), https://docer.pl/doc/nsx080x

Filip Wróblewski, Brud i odraza, czyli jak się zostaje etnografem. Część 1. Brud Innego , Etnografia: praktyki, teorie, doświadczenie, Nr.4, 2018 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/etnografia/issue/view/292/167

Bronisław Malinowski, Kultura jako wyznacznik zachowanaia się:https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20200/1/011%20DR%20BRONISŁAW%20MALINOWSKI%20RPEiS%2017%281%29%2C%201937.pdf

James Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1965, s. 3-45 religia).https://docer.pl/doc/8cxvx

Edward B. Tylor, Edward B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t.1, Warszawa 1896 : Wyd. "Głosu", (Warszawa : F. Csernák), s. 15-70

https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publicati

Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej : rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990, s.68-94.https://docer.pl/doc/nsx08x1

Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku : relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 26-58, https://docer.pl/doc/xece8e0

Ruth Benedict, Wzory kultury, PWN, Warszawa 1966, wstęp Antoniny Kłoskowskiej ; [tł. Jerzy Prokopiuk ; teksty poetyckie tł. Zofia Kierszys ; red. przekł. Jadwiga Olędzka] --UKSW

Benjamin Lee Whorf, Język, myśl i rzeczywistość / Benjamin Lee Whorf ; przeł. Teresa Hołówka, | Hołówka, Teresa, (1944- ) [Tł.] | Wydawnictwo KR [Wydawca], 2002--UKSW

Margaret Mead, Dojrzewanie na Samoa : [psychologiczne studium młodzieży w społeczeństwie pierwotnym napisane na użytek cywilizacji zachodniej] ; Dorastanie na Nowej Gwinei : [studium porównawcze wychowania w społeczeństwie pierwotnym] / Margaret Mead ; przeł. Ewa Życieńska, Warszawa 1986--UKSW

Claud Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009, Wstęp i R.I i II –UKSW

Claude-Levi Strauss, Smutek tropików, Warszawa PIW , 1964 --UKSW

Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, Wstęp, R.I i II---UKSW

Poznanie, umysł, kultura: praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Cackowskiego.

Lublin 1982--UKSW

Clifford Geertz, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.II i III--UKSW

Marshall Sahlins, Jak myślą "tubylcy": o kapitanie Cooku, na przykład / przekł. Wojciech Usakiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007--UKSW

Jacques Derrida, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004---UKSW

Amerykańska antropologia postmodernistyczna / wybór i red. nauk. Michał Buchowski ; [tł. Wojciech Dohnal et al.] ; Instytut Kultury.--UKSW

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Cratos as Cognition: Gans and Dumézil in Dialogue on Language and Violence, Anthropoetics XXII, no. 1 Fall 2016, http://anthropoetics.ucla.edu/ap2201/2201mzd/

Literatura uzupełniajaca:

Magdalena Złocka-Dąbrowska, "Generative Anthropology and the Mahabharata: Cognition, Narrative, Culture”, Anthropoetics XXIII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2017.

Waldemar Kuligowski, Antropologia współczesności : wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 30h

Lektura tekstów na zajęcia-20 h

Analiza tekstów w celu przygotowania do odpowiedzi na pytania w czasei zajęć - 20 h

Konsultacje -5 h


Razem 75h

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 30h

Lektura tekstów na zajęcia-20 h

Analiza tekstów w celu przygotowania do odpowiedzi na pytania zdawane w czasie zajęć - 20 h

Konsultacje -5 h


Razem 75h

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

James Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1965, s. 9-22 (wstęp), s. 37-69 (Magia sympatyczna), s. 70-83 (Magia i religia).

Edward B. Tylor, Edward B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t.1, Warszawa 1896 : Wyd. "Głosu", (Warszawa : F. Csernák), Wstęp i R.I -----https://docer.pl/doc/ncn8e50

Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej: rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1990, Wstęp, R.I, II, III---- https://docer.pl/doc/nsx08x1

Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku: relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, Wstęp, R.I, R.II, R.III

Bronisław Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia, Warszawa 1986, Wydawnictwo Naukowe PWN, R.VII

Marcel Mauss, Szkic o sezonowych przemianach społeczeństw Eskimosów. Studium z morfologii społecznej [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 169-217 .

Edward Evan Evans-Pritchard, Wódz w lamparciej skórze [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 613-620.

Ruth Benedict, Wzory kultury, "Muza", Warszawa 2002, R.I-III

Ruth Benedict, Północno-zachodnie wybrzeże Ameryki [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 373-402.

Margaret Mead, Dojrzewanie na Samoa [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 474-503.

Benjamin Lee Whorf, Model uniwersum Indian [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 435-441.

Claude Lévi-Strauss, Smutek tropików, do "Zachód słońca" plus rozdział "Bororo", https://docer.pl/doc/se511n

Claude Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, s. 22- 40 oraz s. 69-76.

https://docer.pl/doc/ex8x5nx

Claude-Levi Strauss, Bororo [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i red. naukowa). PWN, Warszawa, 2009, s. 474-503.

Marek Pacukiewicz, Nienapisany Smutek tropików. Claude Levi-Straussa Joseph Conrad---

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-349c6edf-b1a3-4c51-947b-740b47303376/c/LK-2012-2_pacukiewicz.pdf

Edmund Leach, Levi-Strauss, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1998, s. 33-49.

Inspiracje strukturalistyczne ( szkoła "nowej historii")

Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, Wstęp, R.I i II

Amerykańska antropologia kognitywna: poznanie, język, klasyfikacja i kultura / wybór i red. nauk. Michał Buchowski, Instytut Kultury, Warszawa 1993, R. I-II

Nowa twarz postmodernizmu, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002

Jacques Derrida, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004

Clifford Geertz, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.II i III

Eric Gans, The Origin of Language: A Formal Theory of Representation. University of California Press, 2019, R.I i II

Magdalena Złocka-Dabrowska, “Cratos as Cognition: Gans and Dumézil in Dialogue on Language and Violence”, Anthropoetics. The Journal of Generative Anthropology, (UCLA’s First Open Access Journal Published Continuously since 1995), Anthropoetics XXII, no. 1, Fall 2016. http://anthropoetics.ucla.edu/ap2201/2201mzd/

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Generative Anthropology in Contexts and Texts, Wydawinctwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022

Nowa twarz postmodernizmu, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002

Jacques Derrida, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004

Antropologia. jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska, amerykańska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.VI

Alan Barnard, Antropologia: teoria i historia, PIW, Warszawa 2008

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)