Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of culture of the 19th century

General data

Course ID: WH-KU-I-2-HistKul-C
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of culture of the 19th century
Name in Polish: Historia kultury XIX wieku
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Studenci swobodnie dysponują wiedzą z zakresu kultury epok dawnych (od średniowiecza do oświecenia), ze szczególnym uwzględnieniem przemian historycznych epoki oświecenia, oraz społecznych tego okresu. Pojęcia preromantyzmu, sentymentalizmu, XVIII-wieczne filozofie racjonalistyczne - będą punktem wyjścia do zajęć poświęconych kulturze wieku XIX.

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie Studentów z przemianami dotyczącymi szczególnie: filozofii, historii i literatury w wieku XIX.

Full description: (in Polish)

Szczegółowy program zajęć opiera się na świadomości przełomowego charakteru wieku XIX w historii kultury, historii i wielu ówczesnych historiach społecznych. Wiek XIX jest stuleciem tragicznego końca I RP, alle jednocześnie - jako świadek i późny wnuk tragedii czterech pokoleń Polaków związani z nim twórcy kultury, od poetów i pisarzy pofilozofów społecznych, od narodu jednego stanu po wspólnotę wielu klas i warstw - ustanawiają fundamenty narodowej tożsamości. Wśród katastrofy rozbiorów rodzą się nie tylko talenty, ale przede wszystkim - idee, które znamionują porządek dyskursu, mimo że w romantyzmie jest on przede wszystkim metaforyczny i niemal irracjonalny, oraz charakterystyczny dla późniejszej rzeczywistości, na pewno zaś nie: wczesnej, racjonalizm (w pozytywizmie), który przechodzi w epokę modernistycznego buntu o końcu stulecia. Intelektualna podróż szlakiem idei - od szalesstwa po program kulturalny, buduje tożsamość i idee Polaków - na przyszłość. Na wykładzie poruszane będą właśnie prolemy dotyczące właśnie rejestru idealnego: filozofii historii w ujęciu polskim i - szerzej - europejskim - ze szczególnymm uwzględnieniem idealizmu niemieckiego i romantyzmu, ćwiczenia z kolei skupią się na odbiciu idei w tekstach (przeważnie wieszczów i wielkiej emigracji, ale też - tekstach romantyków mniejszych. Pozytywistyczna cęś wykładu skupi się na przemianach głównych dróg, którymi polska myśl podążała po powstaniu styczniowym: idee pracy i edukacji, nowe pomysły na odbudowanie państwa, współtworzą ni tylko racjonalną reakcję, ale i jej pozornne załamanie - w ostatnim piętnastoleciu XIX wieku. Nowoczesność jawi się jako uładzony chaos, który łączą ze sobą dziesięciolecia wielu pary i maszyny, ale też estetyki i figur podstawowych dla każdego uwikłąnego w tradycję i historię, członka wspólnoty: polskiej i europejskiej.

Bibliography: (in Polish)

1. Adam Mickiewicz, Romantyczność

2. Adam Mickiewicz, Oda do młodości,

3. Adam Mickiewicz, Dziady

4. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

5. Adam Mickiewicz, Sonety - oba cykle

5. Juliusz Słowacki, wybór poezji

6. Juliusz Słowacki, Kordian

7. Zygmunt Krasiński, Nie-boska komedia

8. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji

9. Bolesław Prus, Lalka

10. M, Kononicka, wybór poezji

11. K. Przerwa-Tetmajer, wybór poezji

12. S. Przybyszewski, Requiem aeternam

13. J. Kasprowicz, Wybór poezji

14. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, różne wydania

Literaturę najlepiej czytać w wydaniach BN, teksty on-line są również dostępne.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student:

zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury, przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Practical placement: (in Polish)

Nie przewidziano

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Group instructors: Paweł Kuciński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 30 h = uczestnictwo w zajęciach (20 h) + przygotowanie do egz. ustnego (8h) = egzamin ustny (2h)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Paweł Kuciński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 30 h = uczestnictwo w zajęciach (20 h) + przygotowanie do egz. ustnego (8h) = egzamin ustny (2h)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Paweł Kuciński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 30 h = uczestnictwo w zajęciach (20 h) + przygotowanie do egz. ustnego (8h) = egzamin ustny (2h)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)