Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Contemporary Anthropology

General data

Course ID: WH-KU-II-1-AntrWsp-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Contemporary Anthropology
Name in Polish: Antropologia współczesności
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15652
ECTS credit allocation (and other scores): 2.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

(in Polish) WIEDZA:

KU2_W02

KU2_W07UMIEJĘTNOŚCI:

KU2_U03

KU2_U04Preliminary Requirements:

(in Polish) Nie dotyczy.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć poświęconych antropologii współczesności jest przedstawienie pełnego i uporządkowanego zestawu teorii antropologicznych w kontekście przemian współczesnej kultury. Główny nacisk położony będzie na kolejne zwroty w naukach humanistycznych(językowy, performatywny, narratologiczny), kwestie metodologiczne, oraz pytania dotyczące takich zjawisk jak globalizacja, wielokulturowość, postkolonializm, przemiany życia codziennego, tożsamość płciowa, ruchy miejskie czy rozwój memory studies.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

KU2_W02: Zna na poziomie rozszerzonym terminologie z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii.

KU2_W07

Rozumie najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych.

UMIEJĘTNOŚCI:

KU2_U03

Potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa.

KU2_U04: Potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

KU2-W02

Zna na poziomie rozszerzonym terminologie z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii.

na ocenę 3 (dst.) - Dostatecznie zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocenę 4 (db.) - Dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocenę 5 (bdb.) - Bardzo dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

KU2_W07

Rozumie najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych,

na ocenę 3 (dst.) - Rozumie w stopniu dostatecznym najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych.

na ocenę 4 (db.) - Rozumie w stopniu dobrym najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych.

na ocenę 5 (bdb.)- Bardzo dobrze rozumie najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych.

KU2_U03

Potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa.

na ocenę 3 (dst.) - Potrafi dostatecznie opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa.

na ocenę 4 (db.) - Potrafi dobrze opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa.

na ocenę 5 (bdb.)- Potrafi bardzo dobrze opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa.

KU2_U04

Potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa.

- na ocene 3 (dst.) - dostatecznie potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocenę 4 (db.) - dobrze potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobra potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Agnieszka Smaga
Group instructors: Marcin Jewdokimow
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć poświęconych antropologii współczesności jest przedstawienie pełnego i uporządkowanego zestawu teorii antropologicznych w kontekście przemian współczesnej kultury.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć poświęconych antropologii współczesności jest przedstawienie pełnego i uporządkowanego zestawu teorii antropologicznych w kontekście przemian współczesnej kultury. Główny nacisk położony będzie na kolejne zwroty w naukach humanistycznych(językowy, performatywny, narratologiczny), kwestie metodologiczne, oraz pytania dotyczące takich zjawisk jak globalizacja, wielokulturowość, postkolonializm, przemiany życia codziennego, tożsamość płciowa, ruchy miejskie czy rozwój memory studies.

Bibliography: (in Polish)

PAWEŁ ŁUCZECZKO. 2012. ANTROPOLOGIA WSPÓLCZESNOŚCI W POLSCE NARODZINY, ROZWÓJ, PERSPEKTYWY Rocznik Antropologii Historii, 2012, rok II, nr 1(2), ss. 21–45

Wojciech Kruszelnicki. 2012. ZWROT REFLEKSYJNY W ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, s. 122-135, 136-157, 166-188, 191-214.

Grażyna Gajewska. O WŁADZY LUDZI NAD ZWIERZĘTAMI W KULTURZE ZACHODNIEJ - PERSPEKTYWA POSTHUMANISTYCZNA. STUDIA EUROPAEA GNESNENSIA 11/2015 ISSN 2082-5951 DOI 10.14746/SEG.2015.11.11

Aleksandra KIL. 2012. Nowe media jako nasi wspólnicy. O sprawczości technologii na podstawie myśli Bruno Latoura

Dorota Sepczyńska, 2014. Transhumanizm. Spotkanie z utopią.

Bendyk E., Człowiek-tytan, „Krytyka Polityczna” 2008, nr 15

Jacyno M. 2004. Kultura indywidualizmu - wybrane strony

Kuligowski W. 2007. Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce - wybrane strony

Fatyga B. 1997. Dzicy z mojej ulicy

R. KLEŚTA­-NAWROCKI, W. PIASEK, KU ANTROPOLOGICZNEJ HISTORII WSPÓŁCZESNOŚCI, Rocznik Antropologii Historii, 2012, rok II, nr 1(2), ss. 7–12

http://rah.pth.net.pl/uploads/2012_1_Współczesność/Klesta_Piasek_pol.pdf

Gans Eric, A Brief Introduction to Generative Anthropology, Un peu d’histoire. http://anthropoetics.ucla.edu/gaintro/ Peter Goldman, Why Generative Anthropology? (Chronicle445) https://web.archive.org/web/20160401153850/http://www.anthropoetics.ucla.edu/views/vw445.htm

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Marcin Jewdokimow
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Konwersatorium prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 2,5 ECTS:

udział w zajęciach: 30 godz.


samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

konsultacje: 2,5 godz

Łącznie: godzin = 2,5 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Marcin Jewdokimow
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Konwersatorium prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 2,5 ECTS:

udział w zajęciach: 30 godz.


samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

konsultacje: 2,5 godz

Łącznie: godzin = 2,5 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)