Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki aktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-TechAkt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki aktorskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie teatrem, zamiłowanie aktorskie

Skrócony opis:

– Utrwalenie ogólnej wiedzy o środkach artystycznych Teatru w jego historii i współcześnie.

– Rozwijanie własnej wyobraźni artystycznej

– Praktyczne zastosowanie podstaw Techniki aktorskiej

– Przygotowanie i wykonanie małej Formy Teatralnej -indywidualnej i zespołowej

– Umiejętność współpracy w zespole teatralnym

Pełny opis:

W zakresie WIEDZY: W czasie naszych spotkań przypomnimy sobie:

– Jak i po co powstał Teatr? Dlaczego się zmieniał?

– Jaka rolę artystyczną i społeczną przeznaczono w Teatrze dla Aktora, dawniej i dziś?

– Jak Aktorzy starali się sprostać tym oczekiwaniom? - Czyli o trochę o historii rzemiosła aktorskiego.

W zakresie KSZTAŁCENIA UMIEJĘTNOŚCI: TECHNIKI AKTORSKIE,a więc:

– Rola twórczej wyobraźni, czyli przyjęcie prawdy scenicznej -za realną,

– Świadomość, że Aktor jest jednocześnie „grajkiem” i „instrumentem”,

– Poznanie (w czasie prób) Rzemiosła Aktora i trafne przekazania emocji i myśli, a więc doskonalenie Głosu, Dykcji, Gestu i Mimiki

– Jak rozumieć Zadanie aktorskie? - Zadanie roli - zadanie sceny - akcji?

– Twórcza interpretacja prozy, tekstu klasycznego

– Stworzenie (opartego na literaturze) scenariusza krótkiej Formy Teatralnej

– Wykorzystanie na próbach przestrzeni, ruchu scenicznego, scenografii, muzyki,

kostiumów i rekwizytów

– Rola Inscenizatora / Reżysera

Na koniec czeka nas satysfakcja z wykonania naszych Form Teatralnych przed Grupą.

I jeszcze refleksja: Techniki aktorskie nie są tylko domeną sceny.Wyrazisty przekaz myśli, zawarte w nim konieczne emocje, dialog - stanowią niezbędny element poprawnej komunikacji społecznej, umożliwiającej współpracę, a więc i rozwój.

Literatura:

Literatura przydatna

– Nicoll: Dzieje teatru,

– K. Stanisławski: Praca Aktora nad sobą,

– J. Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu,

– O. Aslan: Aktor XX wieku,

– T. Kantor: O kondycji Aktora,

– J. Huizinga: Jesień średniowiecza,

– Z. Hubner: Sztuka reżyserii

Metody i kryteria oceniania:

- aktywna obecnośc na zjęciach

- przygotowanie scenariusza indywidualnego i zespołowego

- ocena efektu finalnego - scenki indywidualnej, zespołowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Roman Holc, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roman Holc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Roman Holc, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Roman Holc, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Roman Holc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)