Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna 2 [WF-PS-N-PPR2] Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna 2 [WF-PS-N-PPR2]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 1409
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Jastrzębska, Waldemar Woźniak
Literatura:

1. Bonda K., Polskie morderczynie, MUZA SA, Warszawa 2008.

2. Buss D. M., Morderca za ścianą, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

3. Hare R. D., Psychopaci są wśród nas, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

4. Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2003.

5. Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

6. Marczak M. (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2009.

7. McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., McWhirter E.H., Zagrożona młodzież, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

1. Ewolucja zabijania.

2. Miłość a zabójstwo.

3. Mordowanie rodziców przez dzieci oraz dzieci przez rodziców.

4. Psychopatia - istota problemu.

5. Profil psychopatów - relacje, uczucia, tryb życia.

6. Polska powojenna myśl penitencjarna.

7. Współczesna penitencjarystyka - nowe przestępstwa, nowi przestępcy.

8. Ważniejsze dylematy resocjalizacyjne.

9. Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze - programy penitencjarne.

10. Oddziaływania psychokorekcyjne - programy penitencjarne.

11. Oddziaływania przez kulturę - programy penitencjarne.

12. Sylwetki współczesnych polskich morderczyń - motywy czynów.

13. Funkcjonowanie ośrodków wychowawczych - zajęcia w terenie.

14. Funkcjonowanie zakładów poprawczych - zajęcia w terenie.

15. Funkcjonowanie zakładu karnego - zajęcia w terenie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład konwersatoryjny, metoda referatu, metoda "doświadczeń", opowiadanie, opis, "giełda pomysłów".

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe; zaliczenie w formie ustnej - na ocenę dostateczną: podstawowa znajomość materiału, na ocenę dobrą: szczegółowa znajomość materiału, na ocenę bardzo dobrą: umiejętność przeniesienia materiału na płaszczyznę praktyczną.

Uwagi:

Uwaga! W semestrze letnim roku akademickiego 2020-2021, zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (MS Teams). W celu zaliczenia przedmiotu, należy przedstawić pisemny tekst na ustalony z wykładowcą temat.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)