Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski WSE-EKN-JA(II)
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski WSE-EKN-JA(II)
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21_Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:40 - 18:10
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 10:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 30
Prowadzący: Joanna Stęporowska
Literatura:

Literatura

1. Podręcznik podstawowy: English File Intermediate + Third Edition with DVD-ROM and I Tutor. Student’s Book and Workbook, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig; Oxford University Press 2013

2. Słownik jednojęzyczny: Oxford Wordpower Dictionary; słownik angielsko-polski i polsko-angielski;

3. Słownik dwujęzyczny: Wielki słownik angielsko - polski i polsko-angielski. Oxford PWN

4..English Vocabulary in Use Upper - intermediate;2002 McCarthy, O’Dell CUP

5. Meaning and Metaphors Lazar CUP

6. The New Jerusalem Bible Darton+Longman +TODD

7. Angielsko-łacińsko-polski słownik cytatów z Bibliii Altravox Press 2000

8. Słownik Religii Angielsko Polski/Polsko-

angielski.K. Czekierda. Kanion 2008

9. University English Robin Macpherson WSiP

10. English for Presentations. Business Series Oxford University Press 2012

11. English Grammar in Use. Raymund Marphy. Cambridge University Press

Zakres tematów:

1. Edukacja. Szkolnictwo Wyższe. Różne systemy edukacyjne. Słownictwo edukacyjne i akademickie.

2. Osobowość człowieka. Sylwetka studenta, sylwetka nauczyciela. Postawy, cechy osobowości. Słownictwo dotyczące opisu charakteru i wyglądu człowieka. Osadzanie po wyglądzie.

3. Relacje międzyludzkie. Życie rodzinne. Przyjaciele.Słownictwo. Teksty. Dyskusja.

4. Zdrowie. Dieta i zdrowy styl życia. Słownictwo. Dyskusja w oparciu o teksty.

5. Stereotypy. Stereotypy narodowościowe oraz dotyczące płci . Kobieta vs mężczyzna. dyskusja

6. Podróże. Transport. Formy transportu i komunikacji. Bezpieczeństwo podczas podróży. Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem. Słownictwo. Teksty . Słuchanie. Dyskusja.

7. Podstawowe słownictwo z zakresu religii i duchowości. Opis najważniejszych świąt chrześcijańskich. Wprowadzenie do czytania Ewangelii w języku angielskim: słownictwo przygotowujące do czytania ze zrozumieniem Pisma Świętego w języku angielskim.

8. Pielgrzymowanie. Sławne miejsca pielgrzymowanie (Santiago de Compostela, Lourdes) . Prezentacje multimedialne. Turystyka do miejsc kultu.

9. Podstawowe techniki i zasady przygotowania i przedstawiania profesjonalnej prezentacji. Pomocne wyrażenia i słownictwo.

10. Strategie autoprezentacji i publicznych wystąpień. Doskonalenie technik i rozszerzenie zwrotów i słownictwa. Ćwiczenia praktyczne.

11. Nauka. Strategie uczenia się. Techniki zdawania egzaminów ustnych. Metody skutecznego wyszukiwania informacji. ( korzystanie ze słowników, encyklopedii, prasy naukowej w języku angielskim oraz z internetu w celu poszerzenia wiedzy).

12. Film. Literatura. Media. Słownictwo. Recenzja książki i filmu. Nauka pisania recenzji filmu w oparciu o obejrzany film w orginalnym języku.

13.Świat natury. Niebezpieczeństwo żywiołów. Pogoda. Klimat. Słownictwo. Czytanie, słuchanie, dyskusja.

14. Test Sprawdzający leksykalno gramatyczny.

15. Podsumowanie kursu. Powtórzenia. Testy umiejętności (czytanie, słuchanie, mówienie)

Kolejność realizowanych zagadnień może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem, e-learning, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej

Metody weryfikacji: testy cząstkowe. ocenianie ustawiczne.

H1A_U07

Metody dydaktyczne: Dyskusja, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy.

H1A_U08

H1A_U03

H1A_U01

Metody dydaktyczne: Czytanie i pisanie.

Metody weryfikacji: Pisanie listu , recenzji.

H1A_K01

H1A_K06

Metody dydaktyczne: Prezentacja artykułu. Samodzielne poszukiwanie informacji i ich krytyczny dobór, analiza oraz wnioskowanie.

Metody weryfikacji: Prezentacja artykułu, ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

- udział w zajęciach 30 h

- przygotowanie do zajęć 10 godzin;

- przygotowanie prezentacji (projekt) 10 godzin;

- napisanie pracy pisemnej 2 godziny;

- przygotowanie do testów 8 godzin.

Wiedza i umiejętności studenta będą oceniane za pomocą testów i ustnych wypowiedzi studenta.

Na ocenę składać się będą oprócz testów pisemnych także takie składowe jak prezentacja, aktywność na zajęciach, oraz dodatkowe zadania specjalne.

Aby spełnić wymagania na zaliczenie semestru na ocenę dostateczną student powinien uzyskać 60 % z każdego pisemnego zaliczenia czyli

Z testów gramatyczno-leksykalnych 60% z 100 punktów

Z testów leksykalnych (kartkówki) 60% z 10 punktów

Test umiejętności tj czytania ze zrozumieniem 60% z 10 punktów

Test umiejętności tj słuchania ze zrozumieniem 60% z 10 punktów

Obligatoryjnie student powinien wykonać ustną prezentację - 40 pkt

aktywność na zajęciach 20 pkt

Ocena końcowa będzie weryfikowana przez punkty dodatkowe.

Student otrzymuje takie dodatkowe punkty za poszczególne aktywności takie jak: zadania wykonane indywidualnie w oparciu o posiadane materiały (podręcznik) , mini prezentację, obecność , oraz inne zadania dodatkowe, które nieobligatoryjnie mogą być zadane i wykonane ( dodatkowe 10 pkt).

Aby zaliczyć semestr student musi zaliczyć pisemne testy na minimum 60 %

oraz zdobyć 60% punktów możliwych do uzyskania w semestrze czyli z 200.

b) Warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- aktywny udział w zajęciach;

- oddanie pracy pisemnej;

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji/ umieszczenie pliku z prezentacją na

platformie MÓÓDLE

- zaliczenie testów.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

Kolokwia 100 pkt

czytanie ze zrozumieniem 10 pkt

słuchanie ze zrozumieniem 10 pkt

Prezentacja 50 pkt

Aktywne uczestnictwo w zajęciach 20 pkt.

zadania dodatkowe (homework) 10 pkt

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 200.

Punktacja:

-na ocenę 2 0%-59% 0 - 118 pkt.

-na ocenę 3 60%-67% 119 - 134 pkt.

-na ocenę 3,5 68%-75% 135 - 150 pkt.

-na ocenę 4 76%-83% 151 - 166 pkt.

-na ocenę 4,5 84%-91% 167 - 182 pkt.

-na ocenę 5 92%-100% 183 - 200 pkt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.