Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium: Metody psychologiczne wykorzystywane w obszarze rewalidacji i rehabilitacji [WF-PS-N-KMPW] Semestr letni 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konwersatorium: Metody psychologiczne wykorzystywane w obszarze rewalidacji i rehabilitacji [WF-PS-N-KMPW]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 1440
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Rosińska
Literatura:

Jakoniuk- Diallo, A. Kubiak, H. (2010). O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Warszawa: Difin.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR

Kowalska, J., Dziurla, R., Bargiel- Matusewicz, K. (2018). Kultura a zdrowie i niepełnosprawność.

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Płatos, M. (red.)(2016). Ogólnopolski spis autyzmu (OSA). Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”

Otrębski, W., Mariańczyk, K. (2016). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Lublin: Harmonia Uniwersalis

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Szabała, B. (2009). Rodzina dziecka z cukrzycą. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie choroby w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne (omówienie celu, programu zajęć oraz wymagań). Ćwiczenia rozgrzewająco-integrujące.

2. Diagnoza- i co dalej? Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju jest tak ważne?

2. Ogólne zagadnienia dotyczące integracji sensorycznej i/lub alternatywnej komunikacji

3. Metoda ruchu rozwijającego V. Sherborne- propozycja pracy z dzieckiem autystycznym lub/i z niepełnosprawnością intelektualną

4.Metoda Christophera i Marianny Knill

5. Psychologiczne problemy osób niewidomych lub/i osób głuchych. Rewalidacja dziecka z niepełnosprawnością sensoryczną. Diagnoza intelektu z użyciem skali Leitera

6. Wykorzystanie bajkoterapii w terapii zajęciowej

7. Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spektrum Autyzmu- ASRS

8. Kwestionariusz HPI- diagnoza i drogi rewalidacji. Prezentacja kwestionariuszy tworzonych na bazie HPI (Skala URK; Skala PCH)

9. Skala Wrażliwości Moralnej- jako skala specyficzna

11.Skala Aktualizacji Siebie jako skala ogólna

12.Radzenie sobie z bólem- kwestionariusze BPCQ i CSQ

13. Jakość życia oceniana za pomocą kwestionariusza SF-36

14. Doświadczenie niepełnosprawności/choroby w rodzinie w kontekście pomocy psychologicznej

15. Rehabilitacja kompleksowa osób z niepełnosprawnością. Klasyfikacja ICF jako dopełnienie ICD

Treści programowe mogą ulec modyfikacji- w zależności od potrzeb słuchaczy

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

interaktywny wykład

dyskusja,

metoda ćwiczeniowa

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności- zarówno usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona).

Uwagi:

konwersatorium odbywa się w trybie stacjonarnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)