Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia naczelnych [WF-OB-EN] Semestr letni 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ekologia naczelnych [WF-OB-EN]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:00 - 10:30
sala 007
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Tomczyk
Literatura:

Ankel-Simons F., 2007, Primate anatomy. An introduction, Academic Press, Amsterdam.

Fleagle J.G., 1999, Primate adaptation and evolution, Academic Press, San Diego.

Goodall J., 1974, W cieniu człowieka, PWN, Warszawa

Goodall J., 1997, Przez dziurkę od klucza, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Groves C., 2001, Primate taxonomy, Smithsonian Institution Press, Washington

Kappeler P.M., Pereira M.E., 2003, Primate life histories and socioecology, The University of Chicago Press, Chicago.

Kielan-jaworowska Z., 1070, Pochodzenie i ewolucja ssaków, Ossolineum, Wrocław.

Lewin R., 2002, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Simons E.L., 1972, Primate evolution. An introduction to man’s place in nature, The MaCmillan Company, New York.

Strier K.B., 2007, Primate behavioral ecology, Allyn&Bacon, Boston.

Tomczyk J., Hałaczek B., 2008, U progów ludzkości, UKSW, Warszawa.

Zakres tematów:

1) Taksonomia naczelnych (2g)

2) Czym jest obserwacja w naukach przyrodniczych (2g)

3) Strategie odżywcze naczelnych (4g)

3) Zachowania społeczne naczelnych (4g)

4) Zachowania rozrodcze (4h)

5) Małpy człekokształtne – goryl (4g)

6) Małpy człekokształtne: szympansy (4g)

7) Wzbogacenia społeczne (2g)

8) Wzbogacenia społeczne u wyższych naczelnych (2g)

9) Współczesne formy ochrony wielkich małp człekokształtnych (parki, ogrody zoologiczne) (2g)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia odbywają się w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.

Aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieobecności - podczas zajęć "teoretycznych"), przygotowywanie i uzupełnianie zeszytu ćwiczeń, wykonywanie obserwacji oraz ustna prezentacja przeprowadzonej obserwacji.

Ocena bardzo dobra - cały zeszyt ćwiczeń przygotowany i poprawnie uzupełniony

Ocena dobra - drobne braki w zeszycie, nie wpływające na merytoryczną całość.

Ocena dostateczna - brak jednego lub dwóch tematów w zeszycie ćwiczeń.

UWAGA: Tylko studenci uczestniczący w pierwszych zajęciach zostają dopuszczeni do kolejnych zajęć odbywających się na teranie Ogrodu Zoologicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym oraz Pracowni Antropologii UKSW z wykorzystaniem tablic poglądowych, prezentacji multimedialnych, map oraz odlewów kostnych naczelnych.

Weryfikacja efektów kształcenia poprzez dyskusję i pytanie w trakcie zajęć oraz prowadzenie zeszytu ćwiczeń zeszyt obserwacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)