Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-KU-I-2-SemLi-L] Semestr letni 2021/22
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-KU-I-2-SemLi-L]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Smaga
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPS9jdFJ-4DHwNpWF4r-qMi-625FobhRui50UhwqsHN81%40thread.tacv2/conversations?groupId=53082209-de71-4ba9-8f77-c855b0c5684d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Zakres tematów:

Seminarium poświęcone będzie następującym zagadnieniom:

1. Relacjom słowa do obrazu w przekazach artystycznych i użytkowych, czyli w:

• sztukach wizualnych (malarstwie, rzeźbie, fotografii, ilustracji) i literaturze,

• sztuce awangardowej,

• poezji wizualnej i konkretnej,

• liberaturze,

• filmach,

• komiksie,

• grafice (okładkach, plakatach, identyfikacji wizualnej, logo, memach i interfejsach np. gier komputerowych, stron www, aplikacji mobilnych, portali społecznościowych)

2. Uwarunkowaniom medialnym i technicznym przekazów kulturowych

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

KU1_W01, KU1_W06,

• podające: wykład

• poszukujące: ćwiczeniowo-praktyczne; dyskusja (punktowana, panelowa, burza mózgów, metaplan)

KU1_U01, KU1_U02, KU1_K04

• poszukujące: ćwiczeniowo-praktyczne; dyskusja

• design thinking,

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie poszczególnych semestrów seminarium obowiązuje:

I - przygotowanie konspektu pracy i sporządzenie bibliografii.

II - oddanie skończonego rozdziału teoretycznego pracy;

III - złożenie pracy dyplomowej.

Kryteria oceny:

aktywność na seminarium 30%,

ocena konspektu (semestr I) 70%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)