Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tożsamość polska [WH-KUZ-II-1-TozPols] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Tożsamość polska [WH-KUZ-II-1-TozPols]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 16:45 - 18:15
sala 406
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Dąbrowska
Literatura:

A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa 2014

J. Sowa, Fantomowe ciało króla, Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków, 2011

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

klasyczna metoda problemowa

wykład konwersatoryjny

studium przypadku

metoda seminaryjna

kolokwium ustne, kolokwia pisemne

ocenianie ciągłe

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

- zaliczenie drobnych kolokwiów

- zaliczenie kolowium obejmującego całokształt omawianych w ramach kursów lektur i zagadnień

Na ocenę dostateczną: student potrafi zwięźle scharakteryzować najistotniejsze problemy związane ze współczesnymi dyskusjami nad tożsamością polską

Na ocenę dobrą: student wykazuje się rzetelną znajomość analizowanych w ramach zajęć lektur

Na ocenę bardzo dobrą: student wykazuje się szczegółową znajomością poznanych lektur oraz umiejętnością porównywania poznanych koncepcji oraz wyciągania samodzielnych wniosków z przeprowadzonych w ramach kursu dyskusji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)