Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania literatury w szkole podstawowej [WH-FP-KN-I-2-DydNLit] Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania literatury w szkole podstawowej [WH-FP-KN-I-2-DydNLit]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 419
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Miłko
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aGEmepMJmnSes1dMs5M6ChJlMRty8CB0FJgcViBH8Abk1%40thread.tacv2/General?groupId=664072df-cf70-4b08-b00e-773224819bc6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Zakres tematów:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z Podstawą programową z języka polskiego oraz poznanie metod pracy z tekstami literackimi na lekcjach języka polskiego w klasach 7-8.

Treści merytoryczne:

1.Zajęcia organizacyjne. (Samo)ocena kompetencji nauczycielskich.

2.Podstawa programowa jako elementarny dokument w pracy nauczyciela. Analiza dokumentów z I i II etapu edukacyjnego.

3.Warsztat pracy nauczyciela-polonisty (planowanie pracy; dokumenty nauczyciela).

4.Warsztat pracy nauczyciela-polonisty (metody i narzędzia pracy).

5.Praca z lekturami z klas 4-6 w klasach 7-8.

6.Praca z lekturami (klasy 7-8).

7.Praca z teksami poetyckimi.

8.Przekład intersemiotyczny na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

9.Przegląd podręczników do języka polskiego pod kątem merytorycznym i edytorskim.

10.Nauka o literaturze a egzamin 8-klasisty.

11.Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego.

12.Nowe nurty i podejścia edukacyjne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. (neurodydaktyka, plan daltoński, myślenie krytyczne)

13.Wystąpienia studentów. Zajęcia podsumowujące. (2 spotkania).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia warsztatowe (indywidulane i w grupach), symulacja.

Metody i kryteria oceniania:

A. Aktywność na zajęciach (branie udziału w ćwiczeniach i dyskusjach).

B. Lektura zalecanych tekstów.

C. Obecność na zajęciach. Można opuścić w semestrze dwoje zajęć w trakcie semestru. Każda następna nieobecność wiąże się z przygotowaniem referatu na wskazany przez wykładowcę temat. Maksymalnie można opuścić pięcioro zajęć.

D. Przygotowanie pracy zaliczeniowej.

W ramach zaliczenia przedmiotu należy przygotować scenariusz cyklu lekcji

omawiających wybraną przez studenta lekturę obowiązkową i dodatkową według kryteriów podanych na zajęciach. Scenariusze będą prezentowane w trakcie ostatnich zajęć w semestrze.

Zasady obliczenia oceny z przedmiotu:

Praca zaliczeniowa – maksymalna ocena: 4

Aktywność na zajęciach: +0,5-1

Maksymalnie jedna nieobecność na zajęciach: +0,5

Dodatkowe wystąpienia i prace, które nie dotyczą odrabiania nieobecności: +0,5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)