Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia zmiany społecznej [WSE-SO-SZS] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Socjologia zmiany społecznej [WSE-SO-SZS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 1744
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Choczyński
Strona domowa grupy: https://login.uksw.edu.pl/cas/login?service=https%3A%2F%2Fe.uksw.edu.pl%2Flogin%2Findex.php
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

+ wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną wszystkich zagadnień;

+ metoda analizy przypadków;

+ dyskusja nad case study;

+ praca z tekstem;

+ burza mózgów;

+ analiza tekstów z dyskusją.

Weryfikacją efektów uczenia się: zarówno w zakresie wiedzy (W09), jak i umiejętności (U01, U02, U03, U10, U12, U13) jest test pisemny z całości analizowanego na zajęciach materiału.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania:

+ obecność na zajęciach (obowiązkowa), podczas semestru dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności, możliwość ich usprawiedliwienia;

+ przyswojenie materiału z lektur udostępnionych przez prowadzącego;

+ kolokwium zaliczeniowe obejmuje wiedzę z zajęć oraz zalecanej literatury.

Proporcje:

60% kolokwium zaliczeniowe;

30% aktywność na zajęciach;

10% obecność na zajęciach.

Skala ocen:

bdb 18 - 20

db+ 17 – 17,5

db 15 – 16,5

dst+ 14 – 14,5

dst 12 – 13,5

ndst < 12

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)