Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
WF-PS-N-AZZD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia 3 - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu będzie przedstawienie studentom sposobów zarządzania i analizowania danych przy użyciu programu Excel oraz Open Office. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty pracy z danymi, które są wykorzystywane w szeroko pojętej praktyce biznesowej. Studenci będą również mieli okazję nauczyć się w jaki sposób analizować dane i opracowywać analityczne wskaźniki HR (np. obliczanie retencji, rotacji, frekwencji).

Strona przedmiotu
WF-PS-N-CDZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie i nauczenie studentów technik oraz metod wykorzystywanych w coachingu i doradztwie zawodowym. W ramach kursu zostaną zrealizowane następujące moduły tematyczne:

1. Podstawy prowadzania sesji coachingowych i doradztwa zawodowego

2. Zasady etyczne i dobre praktyki prowadzenia sesji coachingowych oraz doradztwa zawodowego

3. Praktyczne prowadzenie sesji coachingowych

4. Praktyczne prowadzenie sesji doradztwa zawodowego

Strona przedmiotu
WF-PS-N-EPT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu analizowania potrzeb szkoleniowych, przygotowania warsztatu oraz przeprowadzenia warsztatu w roli trenera.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-NEZP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu z Etyki zawodu psychologa jest omówienie etycznych aspektów funkcjonowania psychologa w różnych aspektach

pracy zawodowej. Podczas zajęć studenci uświadomią sobie możliwość istnienia różnorodnych dylematów etycznych w ich przyszłej

pracy. Kwestie te będą poddawane dyskusji w trakcie zajęć. Zajęcia te mają na celu uwrażliwienie studentów na drugiego człowieka i

pracę z nim w aspekcie etycznym.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KPP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć jest zaprezentowanie studentom najnowszych doniesień z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MRSS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-PMRE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-PWSM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zrozumienie roli psychologii w budowaniu i zarządzaniu wizerunkiem osobistym oraz profesjonalnym w świecie mediów społecznościowych. Rozwijane bedą praktyczne umiejętności kształtowania autentycznego i efektywnego wizerunku online oraz wykonane będą prezentacje grupowe i projekty indywidualne.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-SEM1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy seminarium zapoznają się z literaturą przedmiotu indywidualnie, adekwatnie do poszukiwanego a następnie sformułowanego problemu badawczego. Celem indywidualnych poszukiwań badawczych jest realizacja nowatorskiej i interdyscyplinarnej problematyki badawczej z zakresu psychologii klinicznej, psychosomatyki i psychologii zdrowia oraz stresu, teoretyczne ich opracowywanie oraz weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych.

Ponadto, w ramach seminarium będzie prowadzona praca nad warsztatem metodologicznym oraz podnoszeniem umiejętności redagowania tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-SEM2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-TRK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci podczas ćwiczeń poznają komponenty kreatywności oraz struktury i formy prowadzenia ćwiczeń wzbudzających kreatywność, zasad prowadzenia spotkań wzbudzających kreatywność i procesów projektowych opartych o wzbudzenie procesu kreatywnego.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)