Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria magisterskie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria magisterskie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WF-PS-N-SEM1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy seminarium zapoznają się z literaturą przedmiotu indywidualnie, adekwatnie do poszukiwanego a następnie sformułowanego problemu badawczego. Celem indywidualnych poszukiwań badawczych jest realizacja nowatorskiej i interdyscyplinarnej problematyki badawczej z zakresu psychologii klinicznej, psychosomatyki i psychologii zdrowia oraz stresu, teoretyczne ich opracowywanie oraz weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych.

Ponadto, w ramach seminarium będzie prowadzona praca nad warsztatem metodologicznym oraz podnoszeniem umiejętności redagowania tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-SEM2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-RMTP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Seminarium z metapsychologii" traktuje o transgranicznych problemach psychologii w perspektywie antropologii wiedzy w triadzie historia-teoria-kultura.

- Wprowadza w perspektywę antropologii wiedzy psychologicznej.

- Prezentuje historię myśli psychologicznej w ujęciu metodologicznym tzw. nowej historii psychologii.

- Omawia teoretyczne podstawy psychologii jako nauki oraz jej filozoficzny i historyczno-kulturowy kontekst.

- Przedstawia alternatywne wobec głównego nurtu koncepcje psychologiczne oraz obrazy człowieka w psychologii.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-ROK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konsultacje - 5 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany.

Cel przedmiotu:

Celem jest kontynuacja samodzielnej pracy badawczej w zakresie psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej.

Efekt kształcenia:

Postawa – ukształtowanie uczciwości badawczej

Kompetencja – opanowanie zasad pisania pracy dyplomowej, analizy statystycznej i wnioskowania na poziomie magisterskim oraz przygotowanie pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne:

zaliczone wcześniejsze lata studiów.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-RPM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest przygotowaniu pracy magisterskiej pod kierunkiem prowadzącego. Obejmuje: wybór tematu w oparciu o literaturę, postawienie pytania badawczego, zaplanowanie badań oraz przygotowanie pracy mgr. Badania mogą zostać opublikowane w formie artykułu anglojęzycznego (dla osób chętnych).

Badania realizowane w ramach pracy mgr będą powiązane z projektami badawczymi: NCN "Kołowy model narcyzmu" oraz innymi, aktualnie realizowanymi przez promotora.

W projektach przewidziane są badania eksperymentalne (np. wpływ sprawowania władzy, poczucia kontroli) i korelacyjne związane z tematyka narcyzmu indywidualnego i kolektywnego.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-ROP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konsultacje - 10 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej poprzez systematyczną pracę nad zagadnieniami teoretycznymi i empirycznymi pod kierunkiem promotora.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-RPS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem seminarium jest wprowadzenie studentów do samodzielnej pracy badawczej w zakresie psychologii.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-RRW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest współpraca z seminarzystami w zakresie pisania pracy magisterskiej: ustalenie tematu, określenie problemu i celu pracy, materiału badawczego - grupy badawczej i kontrolnej/porównawczej, zastosowanie odpowiednich metod i technik badawczych, poznanie sposobu tworzenia prawidłowej struktury pracy oraz techniki posługiwania się odsyłaczami. Każdy seminarzysta referuje stan przygotowania i zaawansowania swoich badań. W pierwszej kolejności przedstawia stan badań aktualnych dotyczących interesującego go zagadnienia, w celu uzasadnienia wybranego tematu oraz osadzenia badań własnych w dotychczasowej wiedzy psychologicznej. Cała grupa jest aktywizowana do dyskusji i dzielenia się refleksjami.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-RSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ostatnich latach wzrasta brutalna agresja w rodzinie. . Zróżnicowanie w motywacji jest znaczące, pojawiają się także brutalne, skrajne akty agresji (bywa nim zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem) bez „zrozumiałych” motywów. Zachowania te przestają być domeną środowisk z marginesu społecznego, coraz częściej obserwuje się je wśród rodzin z tzw. dobrych domów. Zjawiskiem nowym jest także nasilenie agresji wobec osób znaych: w szkole, w tym także wobec nauczycieli.

Istotne są pytania: motywy agresji i jej uwarunkowania podmiotowe,środowiskowe, społeczne. Czy spektakle emitujące przemoc, ”bycie świadkiem przemocy i agresji”- potęguje agresję i dlaczego?.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)