Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejstracja na semestr letni 2023/24 - Instytut psychologii WF-PS-2023/24_L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24_L
WF-PS-N-RC2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład służy przekazaniu wiedzy z obszaru psychologii rozwoju człowieka dorosłego, z uwzględnieniem perspektywy antropologii kulturowej. Problematyka rozwoju w poszczególnych sferach jest tu łączona z analizą zmian rozwojowych i ukazywaniem specyfiki kolejnych etapów dorosłości.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-EUR2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie biologicznych podstaw ludzkiego zachowania w świetle aktualnych badań z zakresu etologii, socjobiologii, psychofizjologii i psychologii ewolucyjnej, a także genetyki behawioralnej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-DPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa. Przedstawienie studentom wiedzy dotyczącej poradnictwa psychologicznego w teorii i praktyce. Jak przebiega proces poradnictwa . Zapoznanie studentów z zasadami pomocy psychologicznej wobec osób chorych somatycznie i cierpiących na zaburzenia psychiczne. Zapoznanie studentów z adekwatnością udzielanej pomocy do potrzeb pacjenta i jego rodziny.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-CDZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie i nauczenie studentów technik oraz metod wykorzystywanych w coachingu i doradztwie zawodowym. W ramach kursu zostaną zrealizowane następujące moduły tematyczne:

1. Podstawy prowadzania sesji coachingowych i doradztwa zawodowego

2. Zasady etyczne i dobre praktyki prowadzenia sesji coachingowych oraz doradztwa zawodowego

3. Praktyczne prowadzenie sesji coachingowych

4. Praktyczne prowadzenie sesji doradztwa zawodowego

Strona przedmiotu
WF-PS-N-EPT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu analizowania potrzeb szkoleniowych, przygotowania warsztatu oraz przeprowadzenia warsztatu w roli trenera.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-EPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skuteczne przywództwo w organizacji

Wysoki poziom efektywności organizacyjnej zapewnia prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz sprawia, że firma rozwija się i zyskuje przewagę wśród konkurencyjnych organizacji na rynku. Wykład jest wprowadzeniem w zagadnienia skutecznego przywództwa w organizacji poprzez analizę zagadnień tego, czego ono dotyczy. Co oznacza bycie dobrym liderem poprzez podkreślanie praktycznych aspektów przywództwa. Ważnymi obszarami poruszanymi w trakcie wykładu będą zagadnienia takie jak: zrozumienie przywództwa; uznanie cech przywódczych; angażowanie mocnych stron ludzi; rozumienie filozofii i stylów przywództwa, radzenie sobie z zadaniami i relacjami; rozwijanie umiejętności przywódczych; tworzenie wizji, w tym strategicznej; stworzenie konstruktywnego klimatu; słuchanie członków grupy, radzenie sobie z konfliktami; zajmowanie się etyką w przywództwie i pokonywaniem przeszkód w organizacji.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-ETY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kierunkami etycznymi, a także z podstawowymi kategoriami etycznymi, takimi jak: wartości, cnoty, wolność, sumienie, odpowiedzialność. Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności analizy tekstów filozoficznych, rozpoznawania założeń poszczególnych teorii etycznych oraz ich uzasadnień. Student podejmuje refleksję nad zagadnieniami etycznymi, uczy się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w zakresie oceny moralnej działań człowieka.

Strona przedmiotu
WF-PS-EP-ER
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologię można badać w różnych ramach czasowych. Niektórzy badacze badają, w jaki sposób warunki, których doświadczyliśmy dzisiaj, prowadzą do zachowań i postaw. Dziedzina ta nazywa się psychologią społeczną. Inni badacze skupiają się na tym, jak środowisko dzieciństwa wpływa na nasze funkcjonowanie jako dzieci i dorosłych. Nazywa się to psychologią rozwojową. Inni nadal koncentrują się na tym, jak warunki, których doświadczali nasi odlegli przodkowie – ludzie i nie tylko – mogą pozostawić po sobie pozostałości cech behawioralnych i postaw we współczesnej psychologii. Dziedzina ta nazywa się psychologią ewolucyjną; na tym skupiają się te zajęcia. W tym artykule poznasz podstawy ewolucji, a następnie przejdziesz przez serię tematów, dzięki którym dowiesz się, w jaki sposób różne zadania przodków będą kształtować współczesne cechy w zakresie relacji rodzinnych, relacji seksualnych i nie tylko.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-FCZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem niniejszych ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką filozofii człowieka w perspektywie historyczno-problemowej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-GPK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat zagadnień dotyczących funkcjonowania człowieka w okresie późnej dorosłości, a także ukazanie realnego obrazu człowieka wkraczającego w okres starości, Przybliżenie studentom obszaru związanego z opieką nad osobami starszymi, co nieodłącznie wiąże się z umiejętnością dialogu. Uważna obserwacja, zebranie wywiadu, pomoc psychologiczna, leczenie muszą być skorygowane i zmiany fizjologiczne i patologiczne, występujące w procesach starzenia się się ciała w tym mózgu. Holistyczne i szczegółowe ujęcie problematyki "starzenia się psychiki " , poruszenie najważniejszych problemów dotyczących zaburzeń psychicznych, a także psychologicznych i neurorehabilitacyjnych aspektów starzenia się jest zasadne w obliczu danych demograficznych i epidemiologicznych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-HMP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Spektrum tematycznym wykładów realizowanych w ramach tego przedmiotu, a zatem i podstawowym ich celem jest wprowadzenie studentów w podstawowe pojęcia, pytania i problemy klasycznej myśli psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych i filozoficznych korzeni oraz kulturowego i biograficznego kontekstu powstania oraz logiki zmiany paradygmatów, w ramach których była/jest rozwijana.

Strona przedmiotu
WF-PS-HDDS-ER
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady dotyczą głównych zmian oraz wybranych sposobów wspomagania rozwoju człowieka na różnych etapach życia: w okresie prenatalnym, wczesnego dzieciństwa, średniego dzieciństwa, późnego dzieciństwa, okresu dorastania oraz dorosłości.

Pierwsze wykłady obejmują podstawowe zagadnienia w psychologii rozwoju człowieka, współczesnych teorii rozwojowych i podstawowych pojęć. Na kolejnych wykładach omawiana jest charakterystyka poszczególnych okresów życia człowieka wraz z opisem głównych prawidłowości oraz możliwych forma wspierania rozwoju człowieka w następujących sferach: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, rozwój osobowości, rozwój emocjonalny, rozwój moralny oraz rozwój społeczny.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KKPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z psychoterapią, rozwijanie podstawowych umiejętności przygotowujących do rozumienia procesu psychoterapii i pomocy psychoterapeutycznej. Jakie są wskazania czy przeciwwskazania do kierowania na psychoterapię, motywacja do psychoterapii. Zapoznanie studentów ze specyficznymi czynnikami związanymi z nawiązaniem relacji terapeutycznej, jej roli w całym procesie terapeutycznym, z przebiegiem procesu psychoterapii, jakie umiejętności wpływają na właściwe zbudowanie relacji terapeutycznej, : , specyfika naboru i prowadzenia terapii grupowej , zapoznanie studentów z metoda psychodramy Moreno jako technika pracy podczas prowadzenia terapii grupowej. Przedstawienie i omówienie czynników leczących w procesie terapii grupowej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć jest zaprezentowanie studentom najnowszych doniesień z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-KMSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwaga - zajęcia zaczynają się w marcu!

Reklamy społeczne mają zmieniać postawy, które są silne i odporne na wpływ. Osiągnięcie tego celu nie sprowadza się tylko do wymyślenia zręcznego hasła. Jest to długofalowy proces, który będziemy odtwarzać podczas zajęć. Pierwszym jego etapem jest zaplanowanie strategii działań (blok 1 - wprowadzenie do marketingu społecznego). Istotnym elementem tego planu jest zrozumienie uwarunkowań skuteczności zmiany postawy. Zaletą tej wiedzy jest wybór skutecznej techniki perswazji (blok 2 - przegląd badań dotyczących zmian postaw). Dopiero po starannym dobraniu argumentów perswazyjnych będą tworzone komunikaty, m.in. reklamy (blok 3 - warsztat, który kończy zajęcia).

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Cwiczenia 2 - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-MJK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów ze specyfiką badań jakościowych i mieszanych, poznanie podstawowych podejść i metod badawczych stosowanych w takich badaniach, jak również sposobów analizy i interpretacji danych jakościowych. Ponadto ćwiczenia mają pomóc w kształtowaniu umiejętności krytycznej oceny, porównania metod oraz doboru metod do problemów badawczych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MRSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-NP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-PENM-ER
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-PSYCH-FI23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-PDT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-PZL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przybliżą tematykę ZZL w organizacjach.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PEP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami prac naukowych i prowadzeniem badań o tym charakterze.

Przedmiot ma charakter praktyczny, ponieważ przygotowuje studentów do recepcji i oceny tekstów naukowych oraz kryteriów ich oceny. Ponadto studenci zostaną zapoznani z rodzajami badań naukowych, zaplanują własne badania i dokonają ich analizy.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i metodami pracy z grupą metodami warsztatowymi na podstawie przygotowanego scenariusza z wybranych umiejętności psychospołecznych oraz doświadczenie pracy grupowej w realnej grupie warsztatowej.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje, umożliwiające: (1) dokonywanie przeglądu literatury przedmiotu, (2) przeprowadzenie analizy i syntezy zgromadzonego materiału teoretycznego, (3) sformułowanie i uzasadnianie problemu badawczego, (4) sformułowanie i uzasadnienie pytań i hipotez badawczych, (5) teoretyczne zweryfikowanie hipotez oraz sformułowanie wniosków, a także (6) zapoznanie uczestników z obowiązującymi w psychologii standardami pisania tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PRKT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 480 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-PKW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-PZSA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodnymi aspektami i problematyką zabójstw, jak i zjawiskiem samobójstw.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PPZL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)