Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Masterpieces of World Literature

General data

Course ID: WH-FP-I-2-C-ArcLit
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Masterpieces of World Literature
Name in Polish: Arcydzieła literatury światowej
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

H1A.U01;

H1A.W01;

H1A.W10;

FP1_W19;

FP1_W20;

FP1_U01;

FP1_U03;

FP1_U04;

FP1_U06;

FP1_K05;

FP1_K06.

Preliminary Requirements:

(in Polish) Zainteresowanie literaturą, chęć czytania.


Short description: (in Polish)

Prezentacja wybranych utworów literatury światowej.

Full description: (in Polish)

Zamiast pobieżnego przeglądu 100 arcydzieł światowej literatury zajęcia – utrzymane w mieszanej formule, łączącej elementy wykładu z konwersatorium – proponują wspólna lekturę kilku wybitnych tekstów wedle metody, która polega na wszechstronnym analizowaniu „gęstych” miejsc tekstu: nazw własnych, aluzji, osobliwości stylistycznych, fragmentów ciemnych, zagadkowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Studentka/student:

ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury powszechnej, zna kanoniczne dzieła literatury światowej i ich konteksty kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem literatury i kultury antycznej, w tym: biblijnej (zna w stopniu podstawowym język łaciński) oraz najnowszej literatury europejskiej (ma podstawową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach);

zna i rozumie współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego;

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych;

potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego (oraz innych tekstów kultury w zależności od wybranej specjalizacji) w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i potrafi ją wykorzystać we własnej praktyce zawodowej w wybranej sferze działalności edukacyjnej, naukowej, wydawniczej, medialnej, twórczej i krytycznoliterackiej;

ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie pisemne sprawdzajace pogłębioną znajomość lektur danego roku.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Sylwia Stolarczyk, Joanna Zajkowska, Jan Zieliński
Group instructors: Jan Zieliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Opowieści 1001 nocy:

1. Opowieść o tragarzu i dziewczętach;

2. Opowieść o królu Szachijarze i jego bracie królu Szachzamanie.

Herman Melville, Bartleby (Bartleby, The Scrivener, 1859)

Fiodor Dostojewski, Idiota (Идиот, 1869)

Anton Czechow, Nieciekawa historia (Скучная история, 1890)

Anton Czechow, Człowiek w futerale (Человек в футляре, 1898)

Rainer Maria Rilke, Malte. Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge (Die Aufzeichningen des Malte Laurids Brigge, 1910)

Virginia Woolf, Fale (The Waves, 1931)

Elio Vittorini, Sycylijska rozmowa (Conversazione in Sicilia, 1938)

Jorge Luis Borges, Biblioteka Babel (La biblioteca de Babel, 1941)

Max Frisch, Homo faber (1957)

Witold Gombrowicz, Kosmos (1965)

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Zajkowska, Jan Zieliński
Group instructors: Jan Zieliński
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac278dabfd84c48a58111294cc8659c7f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a8aabda2-ce8a-4071-adbc-e60e248b479b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography:

Marcel Proust, In the Search of Lost Time, Vol. 1-7.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Burta
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac278dabfd84c48a58111294cc8659c7f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a8aabda2-ce8a-4071-adbc-e60e248b479b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Burta
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)