Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Web content management systems

General data

Course ID: WH-KU-I-1-SysZarzTr
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Web content management systems
Name in Polish: Systemy zarządzania treścią w internecie
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera i internetu.

Full description: (in Polish)

elem przedmiotu jest zapoznanie studenta informatycznymi systemami zarządzania (ang. CMS - Content Management System), z ukierunkowaniem na treść zamieszczaną w internecie, jak i z technologiami teleinformatycznymi. Tytułowe zagadnienie będzie prezentowane od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Cele towarzyszące to m.in. nabycie umiejętności oraz doskonalenie kompetencji w odniesieniu do technik internetowych i teleinformatycznych, zasobów on-line, projektowania UX, dostępności cyfrowej, a także zastosowania CMS w instytucjach kultury, zarządzaniu zasobami, jak i inicjatywach społecznokulturowych.

Praktycznym efektem będzie przeprowadzenie analizy i przygotowanie koncepcji systemu zarządzania treścią w internecie w odniesieniu do przykładowych projektów.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W07 - student/ka (1) definiuje podstawowe terminy dotyczące CMS, (2) nazywa, a zarazem (3) dobiera określone elementy projektów, jak i realizacji CMS, głównie w odniesieniu do projektów związanych z upowszechnianiem kultury, animacją życia kulturalnego, a także w zarządzaniu kulturą.

U07 - student/ka (4) posługuje się podstawowymi terminami z zakresu CMS w języku obcym (angielskim).

K02 - student/ka (5) potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w odniesieniu do działań teoretycznych i praktycznych związanych z projektami CMS.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Efekt W07:

- dostateczny/3 – (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) posiada podstawową wiedzę w zakresie zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami, zna definicje oraz podstawową terminologię, korzysta z literatury przedmiotu (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela);

- dobry/4 – posiada podstawową wiedzę w zakresie zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS) – w odniesieniu do większości zagadnień związanych z tematyką zajęć; poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami, zna definicje oraz podstawową terminologię, korzysta z literatury przedmiotu – w odniesieniu do większości zagadnień związanych z tematyką zajęć;

- bardzo dobry/5 – posiada pełną wiedzę w zakresie zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); poprawnie posługuje się wszystkimi pojęciami, zna definicje oraz terminologię, korzysta z literatury przedmiotu – ww. elementy prezentuje samodzielnie.

Efekt U07:

- dostateczny/3 – (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) potrafi posługiwać się podstawową wiedzą w zakresie zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS) – dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim); potrafi poprawnie posługiwać się podstawowymi pojęciami, definicjami oraz podstawową terminologią, korzysta z literatury przedmiotu (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) – dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim);

- dobry/4 – w odniesieniu do większości zagadnień związanych z tematyką zajęć (dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim)), potrafi posługiwać się podstawową wiedzą w zakresie zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); potrafi poprawnie posługiwać się podstawowymi pojęciami, definicjami oraz podstawową terminologią, potrafi korzystać z literatury przedmiotu - w odniesieniu do większości zagadnień związanych z tematyką zajęć (dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim);

- bardzo dobry/5 – posiada pełną wiedzę (dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim)) w zakresie w odniesieniu zagadnień związanych z tematyką zajęć – ww. elementy prezentuje samodzielnie; potrafi posługiwać się (dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim) pełną wiedzą w zakresie zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); potrafi korzystać z literatury przedmiotu - w odniesieniu do większości zagadnień związanych z tematyką zajęć (dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim).

Efekt K02:

- dostateczny/3 – (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) wykazuje przygotowanie do wykorzystania zdobytej wiedzy w odniesieniu do zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); wykazuje (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) przygotowanie w odniesieniu do rozwiązań teoretycznych i praktycznych, związanych z tematyką zajęć;

- dobry/4 – wykazuje przygotowanie do wykorzystania większości zdobytej wiedzy w odniesieniu do zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); wykazuje przygotowanie w odniesieniu do większości rozwiązań teoretycznych i praktycznych, związanych z tematyką zajęć;

- bardzo dobry/5 – wykazuje pełne przygotowanie do wykorzystania zdobytej wiedzy w odniesieniu do zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); wykazuje pełne przygotowanie w odniesieniu do wszystkich rozwiązań teoretycznych i praktycznych, związanych z tematyką zajęć.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marta Lewandowska, Agnieszka Smaga
Group instructors: Marta Lewandowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Rafał Zapłata, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Rafał Zapłata
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Praca w bezpośrednim kontakcie / udział bezpośredni 15 godz. – uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie zajęć itp..

Praca własna / 15 godzin – samodzielne przygotowanie się do zaliczenia, samodzielna lektura, przygotowanie i prezentacja pracy, przygotowanie się do zajęć.

Suma godzin: 30 = 1 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 15 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Mateusz Ciborowski, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Mateusz Ciborowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)