Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Methodology of Cultural Studies

General data

Course ID: WH-KU-II-1-MetBadKuC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Methodology of Cultural Studies
Name in Polish: Metodologia badań kulturoznawczych
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) nie dotyczy

Full description: (in Polish)

Przedmiot stanowi uzupełnienie wykładu Metodologia badań kulturoznawczych o aspekt praktyczny związany z najbardziej popularnymi i przydatnymi w działalności badacza kultury metodami badawczymi, takimi jak techniki przeprowadzania wywiadów, tworzenie notatek terenowych w ramach obserwacji uczestniczącej, przygotowywanie ankiet, analiza i interpretacja wyników, interpretacja materiałów wizualnych czy krytyczna analiza dyskursu.

W czasie spotkań prezentowane i omawiane będą wykonane przez studentów zadania związane z zastosowaniem poszczególnych metod badawczych w praktyce. Będziemy również dyskutowali, bazując na doświadczeniach uzyskanych podczas wykonywanych zadań, nad mocnymi i słabymi stronami zastosowania danej metody przy określonej problematyce badawczej, a także nad teoretycznymi, praktycznymi i etycznymi aspektami procesu badawczego. Podstawowym celem jest wyrobienie w studentach samoświadomości metodologicznej i przygotowanie do samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badania ilościowego i jakościowego w ramach własnej praktyki naukowej (pod kątem zbierania materiału do rozprawy magisterskiej lub pracy w agencjach czy instytucjach badawczych).

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

KU2_W01 Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

KU2_U01 Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

KU2_U02 Potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze

KU2_U03 Potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu

kulturoznawstwa

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań

właściwą kulturoznawstwu (KU2_W01)

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

• na ocenę dobrą: student dobrze zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

KU2_U01 Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

• na ocenę dobrą: student dobrze zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

KU2_U02 Potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze potrafi dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze

• na ocenę dobrą: student dobrze potrafi dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie potrafi dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze

KU2_U03 Potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu

kulturoznawstwa

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa

• na ocenę dobrą: student dobrze potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Piotr Jakubowski, Agnieszka Smaga
Group instructors: Piotr Jakubowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Marcin Jewdokimow
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Ćwiczenia:

udział w zajęciach : 30 godz.


samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.


Łącznie: 50 godzin = 2 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Marcin Jewdokimow
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Ćwiczenia:

udział w zajęciach : 30 godz.


samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.


Łącznie: 50 godzin = 2 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)