Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Methodology of Culture Studies' Research

General data

Course ID: WH-KU-II-1-MetBadKul
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Methodology of Culture Studies' Research
Name in Polish: Metodologia badań kulturoznawczych
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15655
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) KU2_W01

KU2_W03

KU2_K01

KU2_K02


Preliminary Requirements:

(in Polish) Nie dotyczy.

Full description: (in Polish)

Przedmiot rozpoczyna się od prób specyfikacji kulturoznawstwa na tle (1) nauki (w sensie "science") i (2) nauk humanistycznych i społecznych (po zwrocie antypozytywistycznym). Następnie zaprezentowane zostają konkretne tradycje i metody badawcze (zaczerpnięte m.in. z socjologii jakościowej czy antropologii kultury, przy każdorazowym nadaniu im kulturoznawczego rysu), m.in. metody badań jakościowych, metody związane z teorią ugruntowaną, hermeneutyczne i krytyczne metody badania dyskursu, metody narratologiczne, analiza materiałów wizualnych (wraz z wykorzystaniem technik wizualnych w badaniach), analiza kulturowa (M. Bal), metody badania przekazów medialnych, nowych mediów (netnografia) czy metody performatywne. Omówienie poszczególnych propozycji metodologicznych połączone będzie z pragmatyką badania: począwszy od pomysłu, przez planowanie, dobór próby, adekwatnych metod i narzędzi, uwzględnienie odpowiednich teorii i kategorii badawczych, przez samo badanie, na analizie i interpretacji wyników oraz przygotowaniu wniosków i ich prezentacji skończywszy. Studenci dowiedzą się również, jak ważne jest łączenie praktyk badawczych z innymi (np. artystycznymi czy interwencyjnymi), a także nadawanie swoim badaniom społecznej relewancji.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Po zakończeniu kursu student/ka:

- Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań

właściwą kulturoznawstwu (KU2_W01)

Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną

terminologię z zakresu kulturoznawstwa (KU2_W03)

Jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji

oraz korekty posiadanej wiedzy(KU2_KO1)

Jest gotów do mierzenia się z wyzwaniami

wynikającymi z uwarunkowań aktualnej

rzeczywistości społeczno-kulturowej. (KU2_KO2)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań

właściwą kulturoznawstwu (KU2_W01)

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

• na ocenę dobrą: student dobrze zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną

terminologię z zakresu kulturoznawstwa (KU2_W03)

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze na na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstw

• na ocenę dobrą: student dobrze na na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstw

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie na na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstw

Jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji

oraz korekty posiadanej wiedzy(KU2_KO1)

na ocenę bardzo dobrą: student jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy korzystając z wiedzy zdobytek podczas zajęć oraz samodzielnie

• na ocenę dobrą: student jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy korzystając z wiedzy zdobytek podczas zajęć

• na ocenę dostateczną: student jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy, rozumiem jej sens, ale jej nie podejmuje.

Jest gotów do mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. (KU2_KO2)

na ocenę bardzo dobrą: student jest gotów do mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej bazując na wiedy zdobyrej podczas zajęć oraz samodzielnie.

• na ocenę dobrą: student jest gotów do mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej bazując na wiedy zdobyrej podczas zajęć.

na ocenę dostateczną: student jest gotów do mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, rzoumie jej sens, ale jeszcze jej nie podejmuje.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Agnieszka Smaga
Group instructors: Marcin Jewdokimow
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Marcin Jewdokimow
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 4 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

konsultacje: 1 godz

Łącznie: 100 godzin = 4 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Marcin Jewdokimow
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 4 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

konsultacje: 1 godz

Łącznie: 100 godzin = 4 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)