Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Custom Changes in the 20th and 21st Century

General data

Course ID: WH-KU-II-1-PrzemOb-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Custom Changes in the 20th and 21st Century
Name in Polish: Przemiany obyczajów w XX i XXI wieku
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: http://Wkrótce
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Chęć do słuchania, później także powiedzenia czegoś od siebie, przede wszystkim gotowość do podjęcia lektury oraz intelektualna ciekawość świata.

Short description: (in Polish)

OBYCZAJOWA HISTORIA POLSKI W LATACH 1877-2023.

Polski, ale w europejskich kontekstach; między umownym tysiąc osiemset siedemdziesiątym siódmym (kiedy to oddano do użytku Kolej Nadwiślańską) a nieumownym dwa tysiące dwudziestym trzecim (kiedy to czas przejazdu po niektórych jej szlakach pozostał podobny)

Full description: (in Polish)

1. Obyczaj. Póba definicji

O UNIFIKACJI OBYCZAJÓW:

2. Jedzenie i głód

3.Mieszkanie i bezdomność

4. Ubranie i nagość

5. Seks i wstrzemięźliwość

6. Seks i przyjemność

7. Wychowanie i nauka

8. Higiena i brud

9. Rozrywka i zabawa

10. Choroba i umieranie

11. Pochówek i żałoba

.

O RÓżNICACH W OBYCZAJACH:

12. ...między sacrum a profanum

13. ...między Wschodem a Zachodem

14. ...między miastem a wsią

SYTUACJE SKRAJNE:

15. Wojna, okupacja, Zagłada

Bibliography: (in Polish)

ŹRÓDŁA

Wkrótce

TEKSTY:

J. Grad, Obyczaj a moralność. Próba metodologiczna uporządkowania badań dotychczasowych, Poznań 1993.

M. Szpakowska (red.), Jak badać obyczaje?, Warszawa 2007

J. Grad, Zwyczaj, Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.

B. Jedynak, Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin 2001

A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2015

M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003

B. Łaciak, Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli o wojnie postu z karnawałem, Warszawa 2005

W.G. Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, obyczajów oraz kodeksów moralnych, Warszawa 1995.

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005

W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2005.

A. Tyszka. Uczestnictwo w kulturze. kulturze różnorodności stylów życia, Warszawa 1970.

J. Grad, H. Mamzer (red.), Ludyczny wymiar kultury, Poznań 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W_ 1 rozumie kluczowe pojęcie OBYCZAJU, potrafi poruszać się w terminologicznym gąszczu, nie daje się zwieść pseudointelektualnym manierystom, który tworzą obyczajowo-komunikacyjne pseudoteorie

W_ 2 rozumie, jak bardzo życie ludzi pozostaje unormowane obyczajowo, że NORMY te, mające najrozmaitszy charakter i pochodzenie, są powszechne, a za ich złamanie grozi sankcja: od wykluczenia po krzywe spojrzenie sąsiada

W_ 3 rozumie znaczenie obyczaju/ów, dla NAUK O KULTURZE. Potrafi zdefiniować je właśnie jako naukę o ludziach i ich obyczajach

U_ 1 rozumie, że żyje we wszechogarniającym świecie obyczajów i potrafi obserwować świat jako utkany przez normy. Ta świadomość zmienia go w kulturoznawcę świadomego codzienności, kulturoznawcę par excellence

U_ 2 rozumie, że sam jest kulturoznawczym paradoksem: przedmiotem i podmiotem poznania, staje się takim samolaboratorium badań obyczajów

U_ 3 last not least rozumie, że nauki o kulturze mają przepiękną, choć niezbadaną przyszłość

K_1 rozumie, że istnieją obyczaje, które chronią znaczące wartości moralne oraz te, które, choćby uświęcone tradycją, mają inne znaczenie. Potrafi je odróżnić.

K_2 rozumie, że wystawianie ocen w związku z przestrzeganiem lub łamaniem tych drugich stanowi bardzo delikatną materię, że ludzie mają prawo choćby do tego, co sam uważa za zbyt staromodne lub zbyt postępowe albo dziwactwo. Owszem, wciąż jest krytyczny wobec świata, ale jego krytycyzm zostaje poddany eksperymentowi. W nim pod obyczajem najpierw znajduje jego właściciela.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin ustny składa się z dwóch części:

1. Studenci na podstawie dwudziesto i dwudziestopierwsowiecznych powieści realistycznych lektur oraz na podstwie treści uzyskanych na wykładzie przedstawiają obyczajową warstwę zapisanego tu doświadczenia. Ich zadaniem będzie choćby wychwycenie norm, którymi na co dzień albo od święta kierują się i podlegają autorzy wraz z ich otoczeniem.

Tomasz Mann (1875-1955)

Budenrbokowie, Czrodziejska góra, Śmierć w Wenecji, Doktor Faustus

John Steinbeck (1902-1968)

Grona gniewu, Na wschód od Edenu, Myszy i ludzie, Tortila Flatt, Znikający autobus

Alberto Moravia (1907-1990)

Obojętni, Maskarada, Pogarda, Matka i córka, Nieposłuszeństwo Opowiadania rzymskie, Miłość małżeńska

Elias Canetti (1905-1994)

Auto da fe, Komedia próżności, Ocalony język, Pochodnia w uchu, Gra oczu

Bohumil Hrabal (1914-1997)

Lekcje tańca dla starszych i zaawansowanych, Pociągi pod specjalnym nadzorem, Zbyt głośna samotność, Postrzyżyny, Sprzedam dom, w którym już nie chcę mieszkać, Święto przebiśniegu Aferzyści i inne opowiadania, Obsługiwałem angielskiego króla

Toni Morrison (1931-2019). Jazz, Raj, Dom, Umiłowana, Pieśń Salomonowa, Kto jest górą?

Marek Hłasko (1934-1969)

Ósmy dzień tygodnia, Pierwszy krok w chmurach, Brudne czyny, Następny do raju, Wszyscy byli odwróceni

Philip Roth (1933-2018)

Kompleks Portnoya, Lekcja anatomii, Ludzka skaza, Amerykańska sielanka, Wzburzenie, Upokorzenie,

Elfriede Jelinek (1946-)

Amatorki, Wykluczeni, Pianistka, Pożądanie, Dzieci umarłych, Żądza, Zazdrość, Babel

Oksana Zabużko (1960-)

Badania terenowe nad ukraińskim seksem, Bajka o kalinowej fujarce , Siostro, siostro, Muzeum porzuconych sekretów

2. Wybierają z przedstawionego tam świata jedno zjawisko obyczajowe i przedstawiają historię jego przemian w latach, powiedzmy, 1877-2023

Practical placement: (in Polish)

Praktyki zawodowe z obyczajów odbywają się na każdym kroku, ale formalnych brak.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska
Group instructors: Piotr Weiser
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXAnhBuYeSh7OO1Krv8Dgv7aS5d9GSEJj0O9NhrVQ5pE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=609fe335-c74a-4230-bf0a-2fe78ca05d46&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Kultura XX i XXI wieku widziana jako historia obyczajów

Full description: (in Polish)

1. Obyczaje. Parę pojęć głównych

O UNIFIKACJI OBYCZAJÓW:

2. O jedzeniu i wydalaniu

3. O życiu seksualnym. Folgowanie libido i próby z góry skazanej na klęskę walki z nim

4. O pracy i robocie

5. O spędzaniu czasu wolnego. Nuda

6. O ubiorze i nagości.

7. O mieszkaniu

8. O higienie

9. Dzieci i starcy

10. O pochówku

O RÓZ NICACH W OBYCZAJACH:

11. ...między sacrum a profanum

12. ...między Wschodem a Zachodem

13. ...między miastem a wsią

SYTUACJE SKRAJNE:

14. Wojna, okupacja, Zagłada

15.Kultura europejksich Żydów

Bibliography: (in Polish)

J. Grad, Obyczaj a moralność. Próba metodologiczna uporządkowania badań dotychczasowych, Poznań 1993.

M. Szpakowska (red.), Jak badać obyczaje?, Warszawa 2007

J. Grad, Zwyczaj, Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.

B. Jedynak, Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin 2001

A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2015

M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wykład onlajn

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Piotr Weiser
Course homepage: http://Wkróce
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Badania nad obyczajami w powieściach wybranych autorów w kontekście treści przedstawionych na wykladzie - 30 godzin (1 ETCS)

Udzial w wykładzie 30 godzin (1ETCS)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

j.w

Full description: (in Polish)

j.w

Bibliography: (in Polish)

j.w

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Piotr Weiser
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

OBYCZAJOWA HISTORIA POLSKI W LATACH 1877-2023.

Polski, ale w europejskich kontekstach; między umownym tysiąc osiemset siedemdziesiątym siódmym (kiedy to oddano do użytku Kolej Nadwiślańską) a nieumownym dwa tysiące dwudziestym trzecim (kiedy to czas przejazdu po niektórych jej szlakach pozostał podobny)

Full description: (in Polish)

1. Obyczaj. Póba definicji

O UNIFIKACJI OBYCZAJÓW:

2. Jedzenie i głód

3.Mieszkanie i bezdomność

4. Ubranie i nagość

5. Seks i wstrzemięźliwość

6. Seks i przyjemność

7. Wychowanie i nauka

8. Higiena i brud

9. Rozrywka i zabawa

10. Choroba i umieranie

11. Pochówek i żałoba

.

O RÓżNICACH W OBYCZAJACH:

12. ...między sacrum a profanum

13. ...między Wschodem a Zachodem

14. ...między miastem a wsią

SYTUACJE SKRAJNE:

15. Wojna, okupacja, Zagłada

Bibliography: (in Polish)

ŹRÓDŁA

Wkrótce

TEKSTY:

J. Grad, Obyczaj a moralność. Próba metodologiczna uporządkowania badań dotychczasowych, Poznań 1993.

M. Szpakowska (red.), Jak badać obyczaje?, Warszawa 2007

J. Grad, Zwyczaj, Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.

B. Jedynak, Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin 2001

A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2015

M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003

B. Łaciak, Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli o wojnie postu z karnawałem, Warszawa 2005

W.G. Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, obyczajów oraz kodeksów moralnych, Warszawa 1995.

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005

W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2005.

A. Tyszka. Uczestnictwo w kulturze. kulturze różnorodności stylów życia, Warszawa 1970.

J. Grad, H. Mamzer (red.), Ludyczny wymiar kultury, Poznań 2007.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Nie mam

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)