Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Historia kultury XIX wieku-ćwiczenia

General data

Course ID: WH-KUZ-I-2-HisKuXIXC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Historia kultury XIX wieku-ćwiczenia
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość najważniejszych zagadnień historii kultury epok wcześniejszych.

Licealna wiedza na temat historii kultury XIX wieku (historia, literatura, malarstwo, muzyka itd.)

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student wie, czym jest komunikacja kulturowa i potrafi zdefiniować jej podstawowe zjawiska.

Student zna najważniejsze XIX-wieczne teksty kultury, ze szególnym uwzględnieniem sztuki słowa (literatury).

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskiej i obcej w kontekscie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w szczególności literaturoznawstwa.

Student umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji.

Student ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2 punkty ECTS = 60 godzin;

30 godzin - udział w zajęciach;

30 godzin - przygotowanie się do zajęć.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który w stopniu podstawowym potrafi zdefiniować najważniejsze zjawiska XIXwiecznej komunikacji kultury oraz wymienić najważniejsze XIX-wieczne teksty kultury, a następnie dokonać ich

schematycznej interpretacji.

Dobrą ocenę otrzymuje Student, który dobrze definiuje problematykę XIX-wiecznej kultury , zna wymienione

w liście lektur teksty kultury oraz potrafi dokonać ich pogłębionej interpretacji.

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który bardzo dobrze definiuje problematykę XIX-wieczne kultury,

zna wymienione w liście lektur teksty kultury, potrafi dokonać ich pogłębionej interpretacji oraz krytycznej analizy literatury

przedmiotu.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Evangelina Skalińska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Group instructors: Evangelina Skalińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Można uznać, że wiek XIX był ostatnią epoką o dominującym wpływie literatury na kulturę. Ze względu na tę specyfikę okresu kulturowego (okresów kulturowych) omawianych na zajęciach szczególnie istotne stanie się omówienie podstawowych zagadnień i prądów literacko-artystycznych w wieku XIX, które dotychczas mają niebagatelny wpływ na kulturę europejską.

W trakcie zajęć omówione zostaną także pewne zagadnienia teoretyczne, niezbędne do zrozumienia omawianych lektur i ich znaczenia kulturowego.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Paweł Kuciński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 3 ETCS = 15 h

1 ETCS = 5h (1 ETCS = uczestnictwo w zajęciach + 1 ETCS = przygotowanie do egzaminu/zaliczenia ustnego + 1 ETCS = egzamin ustny)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Paweł Kuciński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 3 ETCS = 15 h

1 ETCS = 5h (1 ETCS = uczestnictwo w zajęciach + 1 ETCS = przygotowanie do egzaminu/zaliczenia ustnego + 1 ETCS = egzamin ustny)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)