Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przemiany obyczajów w XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-II-1-PrzemOb-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przemiany obyczajów w XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://Wkrótce
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

K_W02

K_W04

K_W05

Umiejętności:

K_U01

K_U02

Kompetencje społeczne:

K_K02

K_K03

K_K07

Wymagania wstępne:

Chęć do słuchania, później także powiedzenia czegoś od siebie, przede wszystkim gotowość do podjęcia lektury oraz intelektualna ciekawość świata.

Skrócony opis:

OBYCZAJOWA HISTORIA POLSKI W LATACH 1877-2023.

Polski, ale w europejskich kontekstach; między umownym tysiąc osiemset siedemdziesiątym siódmym (kiedy to oddano do użytku Kolej Nadwiślańską) a nieumownym dwa tysiące dwudziestym trzecim (kiedy to czas przejazdu po niektórych jej szlakach pozostał podobny)

Pełny opis:

1. Obyczaj. Póba definicji

O UNIFIKACJI OBYCZAJÓW:

2. Jedzenie i głód

3.Mieszkanie i bezdomność

4. Ubranie i nagość

5. Seks i wstrzemięźliwość

6. Seks i przyjemność

7. Wychowanie i nauka

8. Higiena i brud

9. Rozrywka i zabawa

10. Choroba i umieranie

11. Pochówek i żałoba

.

O RÓżNICACH W OBYCZAJACH:

12. ...między sacrum a profanum

13. ...między Wschodem a Zachodem

14. ...między miastem a wsią

SYTUACJE SKRAJNE:

15. Wojna, okupacja, Zagłada

Literatura:

ŹRÓDŁA

Wkrótce

TEKSTY:

J. Grad, Obyczaj a moralność. Próba metodologiczna uporządkowania badań dotychczasowych, Poznań 1993.

M. Szpakowska (red.), Jak badać obyczaje?, Warszawa 2007

J. Grad, Zwyczaj, Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.

B. Jedynak, Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin 2001

A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2015

M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003

B. Łaciak, Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli o wojnie postu z karnawałem, Warszawa 2005

W.G. Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, obyczajów oraz kodeksów moralnych, Warszawa 1995.

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005

W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2005.

A. Tyszka. Uczestnictwo w kulturze. kulturze różnorodności stylów życia, Warszawa 1970.

J. Grad, H. Mamzer (red.), Ludyczny wymiar kultury, Poznań 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W_ 1 rozumie kluczowe pojęcie OBYCZAJU, potrafi poruszać się w terminologicznym gąszczu, nie daje się zwieść pseudointelektualnym manierystom, który tworzą obyczajowo-komunikacyjne pseudoteorie

W_ 2 rozumie, jak bardzo życie ludzi pozostaje unormowane obyczajowo, że NORMY te, mające najrozmaitszy charakter i pochodzenie, są powszechne, a za ich złamanie grozi sankcja: od wykluczenia po krzywe spojrzenie sąsiada

W_ 3 rozumie znaczenie obyczaju/ów, dla NAUK O KULTURZE. Potrafi zdefiniować je właśnie jako naukę o ludziach i ich obyczajach

U_ 1 rozumie, że żyje we wszechogarniającym świecie obyczajów i potrafi obserwować świat jako utkany przez normy. Ta świadomość zmienia go w kulturoznawcę świadomego codzienności, kulturoznawcę par excellence

U_ 2 rozumie, że sam jest kulturoznawczym paradoksem: przedmiotem i podmiotem poznania, staje się takim samolaboratorium badań obyczajów

U_ 3 last not least rozumie, że nauki o kulturze mają przepiękną, choć niezbadaną przyszłość

K_1 rozumie, że istnieją obyczaje, które chronią znaczące wartości moralne oraz te, które, choćby uświęcone tradycją, mają inne znaczenie. Potrafi je odróżnić.

K_2 rozumie, że wystawianie ocen w związku z przestrzeganiem lub łamaniem tych drugich stanowi bardzo delikatną materię, że ludzie mają prawo choćby do tego, co sam uważa za zbyt staromodne lub zbyt postępowe albo dziwactwo. Owszem, wciąż jest krytyczny wobec świata, ale jego krytycyzm zostaje poddany eksperymentowi. W nim pod obyczajem najpierw znajduje jego właściciela.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny składa się z dwóch części:

1. Studenci na podstawie dwudziesto i dwudziestopierwsowiecznych powieści realistycznych lektur oraz na podstwie treści uzyskanych na wykładzie przedstawiają obyczajową warstwę zapisanego tu doświadczenia. Ich zadaniem będzie choćby wychwycenie norm, którymi na co dzień albo od święta kierują się i podlegają autorzy wraz z ich otoczeniem.

Tomasz Mann (1875-1955)

Budenrbokowie, Czrodziejska góra, Śmierć w Wenecji, Doktor Faustus

John Steinbeck (1902-1968)

Grona gniewu, Na wschód od Edenu, Myszy i ludzie, Tortila Flatt, Znikający autobus

Alberto Moravia (1907-1990)

Obojętni, Maskarada, Pogarda, Matka i córka, Nieposłuszeństwo Opowiadania rzymskie, Miłość małżeńska

Elias Canetti (1905-1994)

Auto da fe, Komedia próżności, Ocalony język, Pochodnia w uchu, Gra oczu

Bohumil Hrabal (1914-1997)

Lekcje tańca dla starszych i zaawansowanych, Pociągi pod specjalnym nadzorem, Zbyt głośna samotność, Postrzyżyny, Sprzedam dom, w którym już nie chcę mieszkać, Święto przebiśniegu Aferzyści i inne opowiadania, Obsługiwałem angielskiego króla

Toni Morrison (1931-2019). Jazz, Raj, Dom, Umiłowana, Pieśń Salomonowa, Kto jest górą?

Marek Hłasko (1934-1969)

Ósmy dzień tygodnia, Pierwszy krok w chmurach, Brudne czyny, Następny do raju, Wszyscy byli odwróceni

Philip Roth (1933-2018)

Kompleks Portnoya, Lekcja anatomii, Ludzka skaza, Amerykańska sielanka, Wzburzenie, Upokorzenie,

Elfriede Jelinek (1946-)

Amatorki, Wykluczeni, Pianistka, Pożądanie, Dzieci umarłych, Żądza, Zazdrość, Babel

Oksana Zabużko (1960-)

Badania terenowe nad ukraińskim seksem, Bajka o kalinowej fujarce , Siostro, siostro, Muzeum porzuconych sekretów

2. Wybierają z przedstawionego tam świata jedno zjawisko obyczajowe i przedstawiają historię jego przemian w latach, powiedzmy, 1877-2023

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe z obyczajów odbywają się na każdym kroku, ale formalnych brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXAnhBuYeSh7OO1Krv8Dgv7aS5d9GSEJj0O9NhrVQ5pE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=609fe335-c74a-4230-bf0a-2fe78ca05d46&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kultura XX i XXI wieku widziana jako historia obyczajów

Pełny opis:

1. Obyczaje. Parę pojęć głównych

O UNIFIKACJI OBYCZAJÓW:

2. O jedzeniu i wydalaniu

3. O życiu seksualnym. Folgowanie libido i próby z góry skazanej na klęskę walki z nim

4. O pracy i robocie

5. O spędzaniu czasu wolnego. Nuda

6. O ubiorze i nagości.

7. O mieszkaniu

8. O higienie

9. Dzieci i starcy

10. O pochówku

O RÓZ NICACH W OBYCZAJACH:

11. ...między sacrum a profanum

12. ...między Wschodem a Zachodem

13. ...między miastem a wsią

SYTUACJE SKRAJNE:

14. Wojna, okupacja, Zagłada

15.Kultura europejksich Żydów

Literatura:

J. Grad, Obyczaj a moralność. Próba metodologiczna uporządkowania badań dotychczasowych, Poznań 1993.

M. Szpakowska (red.), Jak badać obyczaje?, Warszawa 2007

J. Grad, Zwyczaj, Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.

B. Jedynak, Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin 2001

A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2015

M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003

Wymagania wstępne:

Wykład onlajn

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Strona przedmiotu: http://Wkróce
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Badania nad obyczajami w powieściach wybranych autorów w kontekście treści przedstawionych na wykladzie - 30 godzin (1 ETCS)

Udzial w wykładzie 30 godzin (1ETCS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

OBYCZAJOWA HISTORIA POLSKI W LATACH 1877-2023.

Polski, ale w europejskich kontekstach; między umownym tysiąc osiemset siedemdziesiątym siódmym (kiedy to oddano do użytku Kolej Nadwiślańską) a nieumownym dwa tysiące dwudziestym trzecim (kiedy to czas przejazdu po niektórych jej szlakach pozostał podobny)

Pełny opis:

1. Obyczaj. Póba definicji

O UNIFIKACJI OBYCZAJÓW:

2. Jedzenie i głód

3.Mieszkanie i bezdomność

4. Ubranie i nagość

5. Seks i wstrzemięźliwość

6. Seks i przyjemność

7. Wychowanie i nauka

8. Higiena i brud

9. Rozrywka i zabawa

10. Choroba i umieranie

11. Pochówek i żałoba

.

O RÓżNICACH W OBYCZAJACH:

12. ...między sacrum a profanum

13. ...między Wschodem a Zachodem

14. ...między miastem a wsią

SYTUACJE SKRAJNE:

15. Wojna, okupacja, Zagłada

Literatura:

ŹRÓDŁA

Wkrótce

TEKSTY:

J. Grad, Obyczaj a moralność. Próba metodologiczna uporządkowania badań dotychczasowych, Poznań 1993.

M. Szpakowska (red.), Jak badać obyczaje?, Warszawa 2007

J. Grad, Zwyczaj, Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.

B. Jedynak, Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin 2001

A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2015

M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003

B. Łaciak, Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli o wojnie postu z karnawałem, Warszawa 2005

W.G. Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, obyczajów oraz kodeksów moralnych, Warszawa 1995.

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005

W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2005.

A. Tyszka. Uczestnictwo w kulturze. kulturze różnorodności stylów życia, Warszawa 1970.

J. Grad, H. Mamzer (red.), Ludyczny wymiar kultury, Poznań 2007.

Wymagania wstępne:

Nie mam

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)