Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to Interculturalism and Cultural Dialogue

General data

Course ID: WH-KU-I-2-WprMiedz
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to Interculturalism and Cultural Dialogue
Name in Polish: Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) To będą ciężkie ćwiczenia, więc trzeba uzbroić się w... - wlaściwie nie wiem dokładnie w co. Trzeba będzie mieć w każdym razie miękkie serce, ale i chłodne oko.

Short description: (in Polish)

Nazwałbym te ćwiczenia laboratorium dialogu i antydialogu. Można je było ukierunkować dwojako: jako etyczną lub pedagogiczną refleksję nad spotkaniami międzykulturowymi i rozmowy o tym, jak powinno być między narodami i kulturami, albo dyskursywnie - jako opis relacji realnych. Nie rezygnując z tyle szlachetnych, co naiwnych refleksji, pójdziemy tym drugim szlakiem. Nie jest to droga donikąd, ale na pewno trudno będzie nią kroczyć.

Oprócz tego na każdych zajęciach będę przedstawiał poglądy współczesnych reprezentantów filozofii dialogu. To da naszemu laboratorium teoretyczne, jeżeli tak mogę powiedzieć, ramy.

Jeszcze jedno, ważne: międzykulturowość będę definiował bardzo szeroko

Full description: (in Polish)

EKSTERMINACJE

1. Biali i czarni

2. Właściciele i niewolnicy

3. Panowie i chłopi

4. Koloniści i gospodarze

Afryka

Ameryka Pólnocna

Australia

Azja

8. Turcy i Ormianie

9. Niemcy i Żydzi

10. Zdrowi i upośledzeni. Eugenika

11. Hutu i Tutsi

12. Rosjanie i Ukraińcy

POLSKIE PIEKŁO

13. Zabójstwo Gabriela Narutowicza

14. Jedwabne, Kielce i okolice

FILOZOFIA DIALOGU, SPOTKANIA, INNEGO

1. Sokrates i inni

2. Martin Buber

3. Franz Rosenzweig

4. Ferdinand Ebner

5. Max Scheller

6. Jean Améry

7. Eugen Rosenstock- Huessy

8. Eberhard Grisebach

9. Karl Barth

10. Adolf Reinach

11. Ludwig Binswanger

12. Emmanuel Levinas

13. Jean-Luc Marion

14. Michael Theunissen

15. Józef Tischner

Bibliography: (in Polish)

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.

Kultury świata w dialogu, red. A. Czajka, Warszawa 2012.

Wielkie Księgi ludzkości, red. A. Czajka, Warszawa 2013.

A. Czajka, Międzykulturowość i filozofia, Warszawa 2016.

A. Czajka, Kultura jako rozmowa. Problemy porozumienia międzykulturowego i międyzreligijnego, Warszawa 2020.

dokumenty papieskie, encyklika Fratelli tutti z 5 pażdziernika 2020 r.)

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W_1 rozumie, raczej zaczyna rozumieć, może tylko przeczuwa naturę tego, co chętnie nazwałbym nienawiścią społeczną. Potrafi opisać rozmaite jej przyklady

W_2 rozumie niebezpieczeństwa, jakie łączą się z różnicą etniczną i kulturową, wie, że mają one konkretną historię

W_3 rozumie w zarysie dudziestowieczną filozofię dialogu

U_1 rozumie, czym są kompetencje międzykulturowe

K_1 rozumie, że sytuacja konfliktu (nie mówiąc o zbrodni) nie jest bez wyjścia, a uczeni, filozofowie i praktycy dialogu pokazują rozwiązania

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Studenci przygotowują znakomite półgodzinne wypowiedzi na tytułowe tematy (te dotyczące „eksterminacji” oraz „polskiego piekła” i przedstawiają je na kolejnych zajęciach. Rzecz jasna, każdy student dostaje jeden z tematów. Można łaczyć się w pary, pod warunkiem, że podczas wypowiedzi podział ról będzie wyraźnie zaznaczony.

Struktura takiego wystąpienia niech będzie następująca

1. Historia problemu

2. Natura zbrodni (ewentualnie konfliktu)

3. Zadośćuczynienia, rozliczenia, resentymenty

na 5 wystąpienie, o ktorym mowa jest erudycyjne

na 4 - dobre

na 3 - takie sobie

Practical placement: (in Polish)

Obyśmy nigdy nie musieli praktykować tego, o czym będzimy rozmawiać w pierwszej części tych ćwiczeń. Natomiast dialog międzykulturowy prkatykujmy codziennie

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Anna Czajka-Cunico, Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Czajka-Cunico
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia dotyczą kwestii tożsamości (jednostkowej i wspólnotowych), ujęć kultury narodowej i jej relacji z kulturami tzw. obcymi, koncepcji międzykulturowości i dialogu między kulturami. Sczczególny ancisk położony zostanie na kwestię pokoju i sposobów jego zapewniania i pielęgnacji.

Bibliography: (in Polish)

encyklika Fratelli tutti i inne dokumenty papieskie

B. Cywiński, dzieje narodów Europy Wschodniej, Kraków 2013.

publikacje czasopisma "Civilta' cattolica" (Rzym)

publikacje czasopisma "Polylog"(Wiedeń)

publikacje czasopisma "Neue Wege" (Zurych)

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Piotr Weiser
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udzial w zajęciach 30 godzin (1 ETCS)

Lektura 25 godzin (1 ETCS)

Przygotowanie do wypowiedzi 25 godzin (1ETCS)

razem 80 godzin równe trzem stopniom w skali ETCS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

j.w

Full description: (in Polish)

j.w

Bibliography: (in Polish)

j.w

Wymagania wstępne: (in Polish)

Nie mam

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Piotr Weiser
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Nazwałbym te ćwiczenia laboratorium dialogu i antydialogu. Można je było ukierunkować dwojako: jako etyczną lub pedagogiczną refleksję nad spotkaniami międzykulturowymi i rozmowy o tym, jak powinno być między narodami i kulturami, albo dyskursywnie - jako opis relacji realnych. Nie rezygnując z tyle szlachetnych, co naiwnych refleksji, pójdziemy tym drugim szlakiem. Nie jest to droga donikąd, ale na pewno trudno będzie nią kroczyć.

Oprócz tego na każdych zajęciach będę przedstawiał poglądy współczesnych reprezentantów filozofii dialogu. To da naszemu laboratorium teoretyczne, jeżeli tak mogę powiedzieć, ramy.

Jeszcze jedno, ważne: międzykulturowość będę definiował bardzo szeroko

Full description: (in Polish)

EKSTERMINACJE

1. Biali i czarni

2. Właściciele i niewolnicy

3. Panowie i chłopi

4. Koloniści i gospodarze

Afryka

Ameryka Pólnocna

Australia

Azja

8. Turcy i Ormianie

9. Niemcy i Żydzi

10. Zdrowi i upośledzeni. Eugenika

11. Hutu i Tutsi

12. Rosjanie i Ukraińcy

POLSKIE PIEKŁO

13. Zabójstwo Gabriela Narutowicza

14. Jedwabne, Kielce i okolice

FILOZOFIA DIALOGU, SPOTKANIA, INNEGO

1. Sokrates i inni

2. Martin Buber

3. Franz Rosenzweig

4. Ferdinand Ebner

5. Max Scheller

6. Jean Améry

7. Eugen Rosenstock- Huessy

8. Eberhard Grisebach

9. Karl Barth

10. Adolf Reinach

11. Ludwig Binswanger

12. Emmanuel Levinas

13. Jean-Luc Marion

14. Michael Theunissen

15. Józef Tischner

Bibliography: (in Polish)

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.

Kultury świata w dialogu, red. A. Czajka, Warszawa 2012.

Wielkie Księgi ludzkości, red. A. Czajka, Warszawa 2013.

A. Czajka, Międzykulturowość i filozofia, Warszawa 2016.

A. Czajka, Kultura jako rozmowa. Problemy porozumienia międzykulturowego i międyzreligijnego, Warszawa 2020.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Nie mam

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)