Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of culture of the 20th century and the recent times

General data

Course ID: WH-KU-I-3-HKulCzNa-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of culture of the 20th century and the recent times
Name in Polish: Historia kultury XX wieku i czasów najnowszych
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

KU1_K03

KU1_U05


KU1_W04

KU1_W06


Preliminary Requirements:

(in Polish) Nie dotyczy

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest umieszczenie wybranych pojęć kultury współczesnej w sferze szeroko pojętych nowoczesnych dyskursów (metodologicznych, teoretycznych, merytorycznych) oraz próba zdefiniowania komunikacyjnego charakteru powstałego kontekstu.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

KU1_K03 Student jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

KU1_U05 Student potrafi opracować wynik badań własnych

KU1_W06 Zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i

polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych

systemów kulturowych w XX wieku

KU1_W04 Zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury w XX wieku.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

KU1_K03 Student jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

na ocenę bardzo dobrą: student podejmuje regularnie aktywne działania świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

• na ocenę dobrą: student podejmuje rzadkie działania świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

• na ocenę dostateczną: student podejmuje sporadyczne działania świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

KU1_U05 Student potrafi opracować wynik badań własnych

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze potrafi opracować wynik badań własnych

• na ocenę dobrą: student dobrze potrafi opracować wynik badań własnych

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie potrafi opracować wynik badań własnych

KU1_W06 Zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i

polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych

systemów kulturowych w XX wieku

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i

polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych

systemów kulturowych w XX wieku

• na ocenę dobrą: student dobrze zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i

polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych

systemów kulturowych w XX wieku

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i

polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych

systemów kulturowych w XX wieku

KU1_W04 Zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury w XX wieku.

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury w XX wieku.

• na ocenę dobrą: student dobrze zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury w XX wieku.

• na ocenę dostateczną: student dostateczniezna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury w XX wieku.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Agnieszka Smaga
Group instructors: Marcin Jewdokimow
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Marcin Jewdokimow
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 4 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

konsultacje: 10 godz

Łącznie: 100 godzin = 4 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Marcin Jewdokimow
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 4 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

konsultacje: 10 godz

Łącznie: 100 godzin = 4 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)