Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab. inż.

Piotr Matyjasiak

prof. ucz.
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Koordynator ds. programu ERASMUS oraz Koordynator ds. Programu Erasmus w jednostce Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w semestrze letnim r. a. 2023/2024
Proszę o wcześniejsze (co najmniej o jeden dzień) umówienie się na konsultacje przez e-mail: p.matyjasiak@uksw.edu.pl lub czat

Konsultacje stacjonarne: poniedziałki w godz. 11:30-13:00 s. 116 bud. 24

Konsultacje online: (w terminie umówionym wcześniej przez e-mail lub czat) na platformie MSTeams pod linkiem https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0defe205bcf642d0a5537ce27b2b310e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f6f30b3c-253d-48ef-a86c-fdb650d3f95c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zainteresowania

Moje publikacje można znaleźć na profilu Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Matyjasiak

Moje zainteresowania naukowe:
• przystosowania zwierząt do sezonowych wędrówek
• sygnalizacja i mechanizmy zapewniające wiarygodność sygnałów u zwierząt
• dobór płciowy i mechanizmy ewolucji sygnałów płciowych
• porozumiewanie się zwierząt podczas rywalizacji o zasoby
• sposoby rozwiązywania konfliktów o zasoby
• konkurencja wewnątrz i międzygatunkowa
• ewolucja historii życiowych
• prawne aspekty ochrony przyrody
• ochrona ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków
• procesy ekologiczne w siedliskach ulegających fragmentacji

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Piotr Henryk
Nazwisko
Matyjasiak
Stopnie i tytuły
dr hab. inż. prof. ucz.
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)