Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab. inż.

Piotr Matyjasiak

prof. ucz.
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Koordynator ds. programu ERASMUS oraz Koordynator ds. Programu Erasmus w jednostce Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023 - środy w godzinach 09:30-11:15 w sali 1526 bud. 15

Proszę o wcześniejsze (co najmniej o jeden dzień) umówienie się na konsultacje przez e-mail

Zainteresowania

• przystosowania zwierząt do sezonowych wędrówek

• sygnalizacja i mechanizmy zapewniające wiarygodność sygnałów u zwierząt

• dobór płciowy i mechanizmy ewolucji sygnałów płciowych

• porozumiewanie się zwierząt podczas rywalizacji o zasoby

• sposoby rozwiązywania konfliktów o zasoby

• konkurencja wewnątrz i międzygatunkowa

• ewolucja historii życiowych

• prawne aspekty ochrony przyrody

• ochrona ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków

• procesy ekologiczne w siedliskach ulegających fragmentacji

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Piotr Henryk
Nazwisko
Matyjasiak
Stopnie i tytuły
dr hab. inż. prof. ucz.
plan zajęć
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)