Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. ucz. dr hab.

Tomasz Korczyński

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Terminy konsultacji dla studentów

Wtorek 8:15-9:45 sala 412
Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72bd94300d554e9bb6859530a7ca141a%40thread.tacv2/1644253478822?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22bdf37e7b-df82-4110-9738-19708f59d47e%22%7d

Zainteresowania

Socjologia młodzieży, socjologia wiedzy

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Tomasz Michał
Nazwisko
Korczyński
Stopnie i tytuły
prof. ucz. dr hab.
plan zajęć
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)