Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Dominika Dzwonkowska

prof. ucz.
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Koordynator ds. programu ERASMUS, Kierownik kierunku Ochrona Środowiska na WFCh oraz Kierownik Studiów podyplomowych Zarządzania Jakością Powietrza w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Terminy konsultacji dla studentów

Czwartki, 9:30-10:30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8b8fabf3706c47e8beba50ce44b803e2%40thread.tacv2/conversations?groupId=a8e0f7b3-11e3-43c5-b506-a452359ed238&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zainteresowania

Ekofilozofia, etyka środowiskowa,etyka cnót środowiskowych, etyka zwierząt, odpowiedzialność jako kategoria filozoficzna, zrównoważony rozwój, nauki przyrodnicze a filozofia.

Koordynowane przedmioty

2019/20_Z - Human Biology WF-OB-JAKAUSKAS1
2019/20_L - Inauguracja WF-P-ZJPJST-INA
2020/21_Z - Animal Behaviour WF-OB-OLEJNIANIM-ER
2020/21_L - Bioethics WF-OB-MELLERBIO-ER
2021/22_L - Bioethics WF-OB-MELLERBIO-ER

Prowadzone przedmioty

2019/20_Z - Environmental Ethics WF-FI-DZWONKEnvEt-ER
2019/20_L - Inauguracja WF-P-ZJPJST-INA
2021/22_L - MA Seminar WF-OB-SUMASEM
2022/23_Z - MA Seminar WF-OB-SUMASEM
2022/23_L - MA Seminar WF-OB-SUMASEM
Imiona
Dominika Joanna
Nazwisko
Dzwonkowska
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. ucz.
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)