Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Agnieszka Świątek

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Asystent w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych

Koordynowane przedmioty

2019/20_Z - Kultura Języka WH-KUZ-I-1-KulJęz
2019/20_Z - Kultura języka WH-F-FW-I-1-KultJezZ
2019/20_Z - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KulJęz
2019/20_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylist
2019/20_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KulJez
2019/20_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylit
2020/21_Z - Kultura Języka WH-KUZ-I-1-KulJęz
2020/21_Z - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KulJęz
2020/21_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylist
2020/21_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KulJez
2020/21_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylit
2021/22_Z - Kultura jezyka WH-FPZ-I-1-KultJezyk
2021/22_Z - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezyka
2021/22_Z - Kultura języka WH-KUZ-I-1-KultJe
2021/22_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylisty
2021/22_L - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezykL
2021/22_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KultJe
2021/22_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Styl
2022/23_Z - Kultura jezyka WH-FPZ-I-1-KultJezyk
2022/23_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylisty
2022/23_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KultJe
2022/23_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Styl
2023/24_Z - Kultura jezyka WH-FPZ-I-1-KultJezyk
2023/24_Z - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezyka
2023/24_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylisty
2023/24_L - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezykL
2023/24_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KultJe
2023/24_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Styl

Prowadzone przedmioty

2019/20_Z - Kultura Języka WH-KUZ-I-1-KulJęz
2019/20_Z - Kultura języka WH-F-FW-I-1-KultJezZ
2019/20_Z - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KulJęz
2019/20_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylist
2019/20_Z - Stylistyka praktyczna WH-FP-I-3-StylPrakt
2019/20_Z - Warsztat publicysty WH-FPZ-I-2-WarszPub
2019/20_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KulJez
2019/20_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylit
2019/20_L - Stylistyka praktyczna WH-F-FW-I-2-StylPrak
2019/20_L - Warsztat publicysty WH-KUZ-I-2-WarsPub
2020/21_Z - Kultura Języka WH-KUZ-I-1-KulJęz
2020/21_Z - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KulJęz
2020/21_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylist
2020/21_Z - Stylistyka praktyczna WH-FP-I-3-StylPrakt
2020/21_Z - Stylistyka praktyczna WH-FPZ-I-2-StylPrak
2020/21_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KulJez
2020/21_L - Kultura języka WM-MA-N-S2-E4-KJ
2020/21_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylit
2020/21_L - Stylistyka praktyczna WH-FPZ-I-2-StylPrakt
2021/22_Z - Kultura jezyka WH-FPZ-I-1-KultJezyk
2021/22_Z - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezyka
2021/22_Z - Kultura języka WH-KUZ-I-1-KultJe
2021/22_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylisty
2021/22_Z - Stylistyka praktyczna WH-FP-I-3-StylPrakt
2021/22_L - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezykL
2021/22_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KultJe
2021/22_L - Kultura języka WM-MA-N-S2-E4-KJ
2021/22_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Styl
2022/23_Z - Kultura jezyka WH-FPZ-I-1-KultJezyk
2022/23_Z - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezyka
2022/23_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylisty
2022/23_Z - Stylistyka praktyczna WH-FP-I-3-StylPrakt
2022/23_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KultJe
2022/23_L - Kultura języka WM-MA-N-S2-E4-KJ
2022/23_L - Redagowanie publikacji WH-FP-M-I-2-RedaPubl
2022/23_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Styl
2022/23_L - Stylistyka praktyczna WH-F-FW-I-2-StylPrak
2023/24_Z - Kultura jezyka WH-FPZ-I-1-KultJezyk
2023/24_Z - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezyka
2023/24_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylisty
2023/24_L - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezykL
2023/24_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KultJe
2023/24_L - Kultura języka WM-MA-N-S2-E4-KJ
2023/24_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Styl
2023/24_L - Stylistyka praktyczna WH-F-FW-I-2-StylPrak
2023/24_L - Stylistyka praktyczna WH-FP-I-2-StylPrakt
Imiona
Agnieszka Maria
Nazwisko
Świątek
Stopnie i tytuły
mgr
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)