Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Nauk Humanistycznych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Filologia
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia włoska
Kreatywne pisanie
Kulturoznawstwo
Kurs
Muzeologia
Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)