Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Bartosz Stachowiak

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Adiunkt w jednostce Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Zastępca Dyrektora Centrum Gospodarki Światowej UKSW w jednostce Centrum Gospodarki Światowej UKSW
Kierownik Kierownik kierunku Ekonomia na studiach stacjonarnych w jednostce Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Terminy konsultacji dla studentów

1. Indywidualne po umówieniu się na spotkanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej UKSW. Adres e-mail: b.stachowiak@uksw.edu.pl
Środa 15-16.30 pok. 401
2. Kontakt zdalny z wykorzystaniem MS Teams - link do Dyżuru
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9febf1b50b0c4d44837b0723ab7ddeca%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cbb84ef7-eb8d-4ab7-8f04-2e756d58e5d8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

3. Stacjonarnie pok. 401 bud.23 po ustaleniu terminu spotkania

Zainteresowania

1.Bezpieczeństwo ekonomiczne
2. Bezpieczeństwo energetyczne
3. Paliwa alternatywne
4. Gospodarka wodorowa
5. Surowce krytyczne
6. Ekonomia instytucjonalna
7. Funkcjonowanie i organizacja przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
8. Innowacje i innowacyjność przedsiębiorstw
9. Zarządzanie projektami w organizacji

Koordynowane przedmioty

2019/20_L - Marketing WS-EK-MGR-Mar
2020/21_L - Marketing WSE-EK-MGR-Mar
2020/21_L - Marketing WSE-EKN-MGR-Mar
2022/23_L - Marketing WSE-EK-MGR-Mar
2022/23_L - Marketing WSE-EKN-MGR-Mar

Prowadzone przedmioty

2019/20_L - Marketing WS-EK-MGR-Mar
2020/21_Z - Mikroekonomia WSE-EKN-MikroE
2020/21_Z - Seminarium WSE-EKN-SEMLIC
2020/21_L - Marketing WSE-EK-MGR-Mar
2020/21_L - Marketing WSE-EKN-MGR-Mar
2020/21_L - Seminarium WSE-EKN-SEMLIC
2021/22_Z - Mikroekonomia WSE-EKN-MikroE
2021/22_Z - Seminarium WSE-EK-SEMLIC
2021/22_Z - Seminarium WSE-EKN-SEMLIC
2021/22_L - Seminarium WSE-EK-SEMLIC
2021/22_L - Seminarium WSE-EKN-SEMLIC
2022/23_Z - Mikroekonomia WSE-EKN-MikroE
2022/23_Z - Seminarium WSE-EK-SEMLIC
2022/23_Z - Seminarium WSE-EKN-SEMLIC
2022/23_L - Marketing WSE-EK-MGR-Mar
2022/23_L - Marketing WSE-EKN-MGR-Mar
2022/23_L - Seminarium WSE-EK-SEMLIC
2022/23_L - Seminarium WSE-EKN-SEMLIC
2023/24_Z - Mikroekonomia WSE-EKN-MikroE
2023/24_Z - Seminarium WSE-EK-SEMLIC
2023/24_L - Seminarium WSE-EK-SEMLIC
Imiona
Bartosz
Nazwisko
Stachowiak
Stopnie i tytuły
dr
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)