Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Archeologia Archeologia - studia I stopnia WS-NH-AR-1
Archeologia - studia I stopnia stacjonarne WS-AR-N-1 (od 1995/96 do 2018/19)
Archeologia - studia II stopnia stacjonarne WS-AR-N-2 (od 1995/96 do 2018/19)
Archeologia - studia doktoranckie WS-R-AR
MOST - Archeologia WS-AR-M
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia I stopnia stacjonarne WS-NH-AZD-N-1
Bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia niestacjonarne WS-POZ-BW-N-1
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia stacjonarne WS-PO-BW-N-1
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia niestacjonarne WS-POZ-BW-N-2
MOST - Bezpieczeństwo wewnętrzne WS-PO-BW-M
Ekonomia Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne WS-EKN-N-1
Ekonomia - studia I stopnia stacjonarne WS-EK-N-1
Erasmus - Ekonomia WS-EK-E
Ekonomia menedżerska Ekonomia menedżerska WS-SO-EM-N-2
Europeistyka CEEPUS - Europeistyka WS-PO-ERP-C
ERASMUS - Europeistyka WS-PO-ERP-E
Europeistyka - studia I stopnia niestacjonarne WS-POZ-ERP-N-1
Europeistyka - studia I stopnia stacjonarne WS-PO-ERP-N-1
Europeistyka - studia niestacjonarne II stopnia WS-POZ-ERP-N-2
Europeistyka - studia stacjonarne II stopnia WS-PO-ERP-N-2
MOST - Europeistyka WS-PO-ERP-M
Historia ERASUMS - Historia WS-R-NH-E
Historia - studia I stopnia niestacjonarne WS-NHZ-HI-N-1
Historia - studia I stopnia stacjonarne WS-NH-HI-N-1
Historia - studia II stopnia niestacjonarne WS-NHZ-HI-N-2
Historia - studia II stopnia stacjonarne WS-NH-HI-N-2
Historia - studia doktoranckie WS-R-NH-HI
MOST - Historia WS-NH-HI-M
MOST - Historia - studia doktoranckie WS-R-NH-M
Historia sztuki ERASMUS - Historia Sztuki WS-HS-E
Historia Sztuki - studia I stopnia stacjonarne WS-HS-N-1
Historia Sztuki - studia II stopnia stacjonarne WS-HS-N-2
Historia sztuki - specjalność: Ochrona zabytków WS-HS-ODKS-OZ
MOST - Historia Sztuki WS-HS-M
Ochrona dóbr kultury i środowiska Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska - studia I stopnia stacjonarne WS-HS-ODKS-N-1
Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska - studia I stopnia stacjonarne WS-MZ-ODKS-N-1
Politologia CEEPUS - Politologia WS-PO-C
CEEPUS - politologia studia doktoranckie WS-R-PO-C
ERASMUS - Nauki o polityce WS-R-NP-E
ERASMUS - Politologia WS-PO-E
MOST - Nauki o polityce WS-R-NP-M
MOST - Politologia WS-PO-M
Nauki o polityce - studia doktoranckie WS-R-PO-NP
Politologia - studia I stopnia niestacjonarne WS-POZ-N-1
Politologia - studia I stopnia stacjonarne WS-PO-N-1
Politologia - studia II stopnia niestacjonarne WS-POZ-N-2
Politologia - studia II stopnia stacjonarne WS-PO-N-2
Praca Socjalna Erasmus - Praca Socjalna WS-SO-PS-E
Praca socjalna - studia I stopnia niestacjonarne WS-SOZ-PS-N-1
Praca socjalna - studia I stopnia stacjonarne WS-SO-PS-N-1
Socjologia ERASMUS - Socjologia WS-SO-E
Socjologia - studia I stopnia niestacjonarne WS-SOZ-N-1
Socjologia - studia I stopnia stacjonarne WS-SO-N-1
Socjologia - studia II stopnia niestacjonarne WS-SOZ-N-2
Socjologia - studia II stopnia stacjonarne WS-SO-N-2
Socjologia - studia doktoranckie WS-R-SO
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia I stopnia WS-AR-ZDK-N-1
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia II stopnia WS-AR-ZDK-N-2

pokaż wszystkie kierunki studiów