Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Archeologia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Europeistyka
Historia
Historia sztuki
Ochrona dóbr kultury i środowiska
Politologia
Praca Socjalna
Socjologia
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)