Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Adrian Sadłowski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Adiunkt w jednostce Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Planista w jednostce Instytut Psychologii
Planista w jednostce Wydział Prawa i Administracji
Planista w jednostce Wydział Nauk Pedagogicznych
Planista w jednostce Wydział Studiów Nad Rodziną
Planista w jednostce Wydział Teologiczny
Planista w jednostce Wydział Prawa Kanonicznego
Planista w jednostce Instytut Filozofii
Planista w jednostce Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Terminy konsultacji dla studentów

Termin:
wtorki, godz. 15:00–16:30

Miejsce:
s. 411 (bud. 23)

Forma zdalna (MS Teams):
– link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60726f0136bb40988980684ba913b0c6%40thread.tacv2/conversations?groupId=a088302f-3815-4bf4-a5eb-47e173871f01&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
– kod zespołu:
o1sivhw

Uprzejmie proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konsultacjach mailem na adres a.sadlowski@uksw.edu.pl najpóźniej do godz. 16:00 w dniu poprzedzającym konsultacje, wskazując preferowaną formę (stacjonarna / zdalna).

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

2020/21_Z - Seminarium WSE-EK-SEMLIC
2020/21_Z - Seminarium WSE-EKN-SEMLIC
2020/21_L - Seminarium WSE-EK-SEMLIC
2020/21_L - Seminarium WSE-EKN-SEMLIC
2021/22_Z - Seminarium WSE-EKN-SEMLIC
2021/22_Z - Systemy gospodarcze WSE-EKM-MGR-MON-SG
2021/22_L - Polityka rolna WSE-EK-MON-PoRo
2021/22_L - Seminarium WSE-EK-SEMLIC
2022/23_L - Polityka rolna WSE-EK-MON-PoRo
2023/24_L - Polityka rolna WSE-EK-MON-PoRo
Imiona
Adrian Włodzimierz
Nazwisko
Sadłowski
Stopnie i tytuły
dr inż.
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)