Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Elżbieta Bojanowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Adiunkt oraz Adiunkt w jednostce Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Dyrektor Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa. Referencyjny Ośrodek Badawczy w jednostce Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa. Referencyjny Ośrodek Badawczy

Terminy konsultacji dla studentów

poniedziałek 10.00-11.30 s. 403
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Aa7c450f6d45648088f230a7bf869d290%40thread.tacv2/1644224433258?context=%7B%22Tid%22%3A%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2C%22Oid%22%3A%225f15f6c8-cbd3-4351-91fe-199cb71529e9%22%7D

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

2019/20_L - Pomoc społeczna WS-SO-PS-1-PoSpo
Imiona
Elżbieta
Nazwisko
Bojanowska
Stopnie i tytuły
dr
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)